Kvinnekampen lever! Gode bøker til 8. mars

Dokumentar og samfunnKvinnekampen lever! Gode bøker til 8. mars

Her finner du bøker som på hver sin måte inspirerer til videre kamp for like rettigheter. God 8. mars!

Estimert lesetid 13min
Illustrasjon fra «Kvinner i kamp»
(Illustrasjon fra «Kvinner i kamp» av Jenny Jordahl)

I en rekke land må kvinner ta abort i hemmelighet, og har ikke rett til å jobbe eller utdanne seg. Vi trenger heller ikke bevege oss utenfor Norges grenser for å få bekreftet viktigheten av 8. mars. Fortsatt er det slik at kvinner blir voldtatt, og utsatt for trakassering hver uke, hver dag. Kvinner og menn tjener forskjellig, og det diskuteres stadig om kvinner skal ha rett til å bestemme over egen kropp. La det ikke herske tvil – kvinnekampen lever!

Her har vi samlet et utvalg av de beste og nyeste bøkene om kvinnekamp og feminisme. Gratulerer med dagen!

Kristin Gjesdal: Opprørerne. Kvinner som endret filosofien

Professor i filosofi, Kristin Gjesdal, har børstet støv av arbeidene til elleve kvinner som ble utelatt da den moderne filosofihistorien ble skrevet.

Opprørerne: Kvinner som endret filosofien tar hun med seg leseren inn i seminarrommet. Sammen med en gruppe studenter reflekterer hun over arbeidene til filosofer som Germaine de Staël i revolusjonens Paris, Rosa Luxemburg i Berlin rundt århundreskiftet og Angela Davis i 1970-tallets USA. I sin samtid var disse kvinnene opprørere i filosofien. Deres tenkning er ikke mindre opprørsk – eller relevant – i dag.

Kvinnene i den moderne filosofien stilte konfronterende spørsmål, søkte dristige svar og leverte kompromissløse analyser.

De tok for seg spørsmål om kanon, kjønn, rasisme, sosial urettferdighet, vår omgang med naturen – og, ikke minst, diskuterte de våre grunnleggende, menneskelige betingelser.

Likevel er disse kvinnene skrevet ut av filosofihistorien, og dét i den grad at vi i dag knapt vet at de eksisterer.

Opprørerne er en filosofibok du kan lese på stranda, på kafé eller på trikken.

Cat Bohannon: Eva. Hunnkroppens betydning for menneskets evolusjon

Kommer 18. mars 2024.

Menneskets historie har alltid blitt skrevet med mannen i sentrum, men i EVA får vi endelig historien sett gjennom kvinnen, og kvinnekroppen.

Hvorfor lever kvinner lenger enn menn? Hvorfor er det mer sannsynlig at kvinner får Alzheimers? Hvorfor skårer jenter bedre i alle akademiske fag enn gutter frem til puberteten, når poengsummen deres plutselig faller? Er sexisme nyttig for evolusjon? Og hvorfor, seriøst hvorfor, må kvinner svette gjennom sengetøyet hver natt når vi kommer i overgangsalderen?

Dette er bare noen av spørsmålene forsker Cat Bohannon, med grenseløs nysgjerrighet og skarpt vidd, går løs på i denne spennende, informative og sprudlende boken, som er i salg fra 18. mars 2024.

Marta Breen og Jenny Jordahl: Aasta Hansteen og jakten på søsterskapet

En biografisk tegneserie som også viser viktige scener i norsk kvinnekamp.

Aasta Hansteen (1824–1908) var et av de mest særegne, sammensatte og talentfulle mennesker som er født i Norge. Hun var en pioner på flere områder, både som portrettmaler, forfatter og kvinnesaksforkjemper.

Hansteen føyde seg ikke etter datidens underdanige kvinneideal, og hennes fritalenhet førte til at hun ble utskjelt i sin samtid. 

Aasta Hansteen er gjerne blitt framstilt som en halvgal dame som slo etter mannfolk med paraplyen sin, men med dagens blikk framstår hun snarere som en rettferdighetssøkende og høyt begavet kvinne, med ideer som lå langt forut sin egen tid.

Nadia Ansar: Min skam

Mange lesere har allerede blitt kjent med Nadia gjennom ektemannen Abid Rajas bestselgerbok, Min skyld, der vi fikk høre historien om forbudte blikk i T-banevognen, kjæresten forkledd i burka, bruden han fryktet aldri ville komme – og kvinnen som gråt på bryllupsnatten.

Men Nadias stemme manglet. I Min skam får vi lese hennes egen historie: Et dypt personlig oppgjør med hennes egen oppvekst i en patriarkalsk skamkultur.

Utad var hun den plettfrie datteren, den store kjærligheten til Abid Raja, det gode innvandreralibiet og den velintegrerte psykologen, ekspert på følelser som skam og skyld.

Det ingen så var at hun selv bar på en ryggsekk full av skam og mørke hemmeligheter. Selv ikke Abid visste alt.

Sumaya Jirde Ali: Et liv i redningsvest

Sumaya Jirde Ali har, siden hun trådte fram på den offentlige scenen som attenåring, vært en viktig og sentral stemme i samfunnsdebatten.

I denne dypt personlige boken, formet som en samtale med sitt yngre jeg, reiser hun sentrale spørsmål ved hvordan rasisme virker og hva den fører til, selv i små, daglige doser.

Det er en like bevegende som tankevekkende tekst som ikke kan etterlate noen lesere ubemerket.

Marta Breen, Helene Uri og Hilde Østby: Kvinnenes by

Hvorfor er det sånn at 8 ganger så mange menn som kvinner har ei gate oppkalt etter seg i Oslo? 

I boka Kvinnenes by tar Breen, Uri og Østby et oppgjør med nettopp det. Boka fungerer som en guide gjennom Oslos gater, og trekker frem de gatene som er oppkalt etter kvinner, og forteller disse kvinnenes historier. 

Boka illustrer med flere kart hvordan majoriteten av alle gatene i Oslo likevel er oppkalt etter menn, og stiller seg sterkt kritisk til dette. Mot slutten av boka kommer Breen, Uri og Østby med sitt alternative kart over Oslo, der flere kvinner har fått plass og redegjør også for hvorfor disse kvinne burde ha gater oppkalt etter seg. 

Dette er den ultimate feministiske guiden til Oslo! 

Marta Breen og Jenny Jordahl: Patriarkatet faller

Historien om kvinnekamp er en voldsom historie. På 1700-tallet ble franske feminister henrettet i giljotinen, og på 1800-tallet ble Suffragettene i Storbritannia slengt i fengsel i kampen for kvinnelig stemmerett. Dessverre er det sånn at dette ikke bare er historie. Den dag i dag er det farlig å være feminist i store deler av verden.

I denne nydelige boka fra Breen og Jordahl fortelles patriarkatetes kulturhistorie, på en informativ, men også en humoristisk måte. I tillegg får man svaret på det alle lurer på: Hvem er tidenes verste sexist?

Bli med å knus patriarkatet en gang for alle!

Madeleine Schultz: Verden brenner og vi skriver om våre barn

I Madeleine Schultz’ essayistiske bok om å bli mor for andre gang, reflekterer forfatteren rundt begrepet omsorg, og hvilken verdi vi tillegger den i dagens samfunn.

Gjennom ni måneder i barselpermisjon tar Schultz oss med inn i omsorgens verden, både gjennom sine egne erfaringer, men også gjennom kulturhistorien og samtiden vår forøvrig.

Hvorfor blir det å skrive om morsrollen sett på som trivielt? Hvorfor verdsetter vi ikke omsorgen mer enn vi gjør, når vi alle sammen er helt avhengig av den?

Kristin Gjesdal og Dalia Nassar: Kvinner i filosofien

Finnes det kvinner i 1800-tallsfilosofien? I aller høyeste grad!

For første gang på norsk presenteres arbeidene til ni kvinnelige filosofer i tradisjonen fra romantikk til fenomenologi: Germaine de Staël, Karoline von Günderrode, Bettina Brentano von Arnim, Hedwig Dohm, Clara Zetkin, Lou Andreas Salomé, Rosa Luxemburg, Edith Stein og Gerda Walther. Samlingen tydeliggjør deres sentrale stilling innenfor bevegelser som tysk idealisme, sosialisme, marxisme og fenomenologi. I en klar og engasjerende stil diskuteres sentrale spørsmål som: Hva er sannhet? Hva ligger til grunn for menneskelig fellesfølelse? Hvordan bør mennesket forholde seg til naturen? Hvordan bør det forholde seg til seg selv? Hvordan kan vi best tenke omkring kjønn og identitet? Hvordan bør vi respondere på sosial urettferdighet? Hva er den mest produktive forståelsen av menneskelig evne til empati og fellesskap?

En samlende tråd gjennom samlingen er de enkelte filosofenes ønske om å skrive tilgjengelig, engasjert og henvende seg til et bredere publikum. Redaktørenes innledninger gir en oversikt over kvinners plass perioden og presenterer hver av de ni filosofene med henblikk på deres historiske betydning så vel som deres relevans for oss i dag.


Katrine Marcal: Oppfinnelsens mor

Mennesket klarte å sette et mennesket på månen ett år før vi fant opp trillekoffert. I Oppfinnelsens Mor forklarer forfatter Katrine Marcal hvorfor. I følge henne er det nemlig sånn at den moderne verden er blitt som den er blitt på grunn av forholdet mellom det feminine og det maskuline. Man fant ikke ut at det var lurt å ha hjul på en koffert før i 1970, rett og slett fordi det var meningen at mannen skulle bære den.

Svenske Marcal er i denne boka innom alt fra hvalfangst og romdrakter, til kunstig intelligens. Hele tiden stiller hun spørsmål ved dominerende ideer om økonomi og teknologi.

«Katrine Marçal trekker teppet vekk fra under alle sine forgjenger … side etter side detonerer feministiske kunnskapsbomber.»

– Jan Gradvall, DN

Amalie Kasin Lerstang (red.): En to eller hundrevis av søstre

I denne antologien, samlet av forfatter Amalie Kasin Lerstang, finner du dikt skrevet av kvinner, om kvinner, på tvers av årtier og landegrenser.

Her finner du dikt om kropp, seksualitet og foreldreskap, men også om politisk mobilisering, kamp for egne rettigheter og en kvinnerolle i endring.

Samlingen inneholder klassikere fra Edith Södergran og Inger Hagerup, men også nyere og moderne poesi av forfattere som Mette Moestrup og Sumaya Jirde Ali.

Madeleine Schultz: Morslinjer

Hva gjør vold, ulikhet og traumer med en morsrolle?

Vinteren 2016 begynte Madeleine Schultz å jobbe for den norske krisesenterbevegelsen, og det var med dette utgangspunktet at hun også startet arbeidet på en bok om vold mot kvinner. Men når hun senere det samme året mottar en bunke med håndskrevne brev fra sin avdøde mormor, blir både forfatteren og hennes mor tvunget til å forstå volden fra et mye nærmere utgangspunkt enn de hadde sett for seg. Hvorfor skriver mormoren hele tiden om penger? Hva har moren hennes opplevd? Og hvordan er hennes eget liv relevant til fortellinger fra samtiden?

Dette er ikke bare en personlig historie, det er også en politisk refleksjon rundt den norske fortellingen om morsrollen, arbeiderklasse, traumer og kvinnefrigjøring – fra mellomkrigstiden og fram til i dag.

Lilla Sølhusvik: Fordi det er verdt det – Kvinners vei mot toppen av næringslivet

Mens andre områder av samfunnslivet etter hvert har noenlunde jevn kjønnsfordeling, er det fremdeles bare en håndfull kvinnelige toppledere i næringslivet.

I denne boka presenterer den profilerte NRK-journalisten Lilla Sølhusvik åtte av de fremste. Hun drøfter samtidig hva det kan skyldes at det er så få av dem, og hvilke særlige utfordringer det byr på å lede store konserner og samtidig ofte måtte forholde seg til et usynlig glasstak.

Cecilie Arentz-Hansen: «Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed». Norges første kvinnelige leger, og tiden de virket i

Dette er historien om de første kvinnelige legene i Norge og deres kamp for retten til å utdanne seg.

Seieren på legefeltet fikk store konsekvenser for likestillingen mellom kjønnene i det unge Norge. Ikke minst viser historien hvordan dette i neste omgang kom hele samfunnet til gode. Legetilbudet for, og forskningen rundt, kvinner og barn ble dramatisk forbedret med deres deltakelse. Sånn sett er dette ikke bare medisinhistorie, men en fortelling om da Norge ble en moderne nasjon.

Mary Beard: Kvinner & makt. Et manifest

«Du kan ikke uten videre finne plass til kvinner i en struktur som allerede er kodet som mannlig – du må endre hele strukturen.»

Kvinner og makt er et kortfattet men slagkraftig feministisk manifest og et betimelig innlegg i dagens debatt om behandlingen av kvinner i offentligheten.

Storbritannias mest kjente autoritet på klassisk litteratur viser med ironi og vidd hvordan menn historisk sett har behandlet mektige kvinner. Beard viser hvordan kvinner behandles, hvordan vi ser på kvinner med makt, og hvordan mektige kvinner nekter å la seg måle etter mannlige modeller og sjablonger.

«[…] Mary Beards lille bok er derfor ikke bare kulturhistorisk konfekt, men også en historisk bevisførsel av at å være kvinne i seg selv byr på egne utfordringer på vei mot makt.«, skrev Dagens Næringslivs Bjørn Gabrielsen i sin anmeldelse av boka.

Hedda Lingaas Fossum (red.): Ulyd

I denne essaysamling har vi invitert 12 av Skandinavias mest spennende unge forfattere, kunstnere og aktivister til å utforske potensialet i nye former for feminisme, særlig slik disse kommer til uttrykk i samtidslitteraturen og andre kunstformer.

Boka er for alle som er interessert i feministisk tankegods og kulturkritikk i dag.

Katty Kay og Claire Shipman: Ta sjansen! Selvtillitskoden for jenter 

Denne boka retter seg mot jenter i alderen 10-16, og er stappfull av tegneseriestriper, morsomme lister og tester, og historier fra virkelige jenter. Men viktigst av alt: Den gir deg nøkkelen til selvtillit – hvordan du skal få selvtillit, og hvordan du skal bruke den.

Snart kommer du til å gripe dagen, takle utfordringer som du aldri kunne ha sett for deg, og ta sjanser som fører til store eventyr!

«Jeg skulle ønske jeg hadde hatt denne boken da jeg var yngre – og jeg er veldig glad jenter har den nå.» – Sheryl Sandberg, COO i Facebook

Boka er oversatt av Heidi Sævareid.

Marta Breen og Jenny Jordahl: Kvinner i kamp. 150 år med frihet, likhet, søsterskap

Denne var en av fjorårets store snakkiser på bokfronten. Boka var nominert til prisen «Årets tegneserie», har fått strålende anmeldelser og rettighetene er til nå solgt til hele 22 land! NRKs Anne Cathrine Straume skrev i sin omtale bl.a. at boka «burde være historiepensum i skolen.»

Forfatter Breen og illustratør Jordahl tar oss i tegneserieform gjennom kvinnebevegelsens mange dramatiske kamper for likestilling. Vi får vite historien rundt hvordan det er blitt kjempet for bl.a. retten til utdannelse og mulighet til å tjene egne penger, rett til å stemme ved politiske valg, og retten til å bestemme over egen kropp.

Kristin M. Hauge: Brev til en datter

«Brev til en datter er viktig historieskriving om kvinners liv,» skrev Maya Troberg Djuve i Dagbladet da boka kom ut i fjor. Kristin M. Hauge har skrevet en annerledes og nær historiebok, et fortrolig brev til Skam-generasjonen om alt mødre i dag ligger våkne for. Her forteller en mor sin datter de helt nære historiene til fem kvinner som tok tak i hver sin del av hverdagen vår, og var med på å skape det vi trodde var det likestilte Norge. Livet har lært dem mye om drøm og virkelighet, valg og konsekvenser, bekymringer og anger. Og om at likestilling og likeverd er verdier vi fortsatt må kjempe for, vi som har tatt dem som en selvfølge. De 30 rådene fra mor til datter gjør dette til en berørende, aktuell og viktig bok for flere generasjoner.