– Alle som har hatt en kald oppvekst blir ikke relasjonstyranner

Familie, helse og livsstilPsykisk helse– Alle som har hatt en kald oppvekst blir ikke relasjonstyranner

Psykolog Harald V. Kirsebom har skrevet bok om dem som overlever gjennom å ødelegge andre mennesker.

Estimert lesetid 5min
Foto fra TV-serien «Exit»
– EXIT-serien er jo situert i et smalt miljø i finansverdenen, men relasjonstyrannene operer i mye større grad i samfunnet ellers, enn i spesifikke rike miljøer, sier psykolog Harald Kirsebom, som er aktuell med boka «Uelskbar – Om psykopater, narsissister og andre relasjonstyranner». (Foto: Fremantle Media)

Psykopater og narsissister, eller relasjonstyranner, som Harald Vestgöte Kirsebom betegner disse mennesketypene som, fikk omtrent hele Norges befolkning servert i tv-ruta gjennom andre sesong av EXIT

– Den scenen mellom mor og datter, spilt av Lise Fjeldstad og Agnes Kittelsen, etter at hun har mistet barnet, den var utrolig sterk. Hvordan regissør Øystein Karlsen får frem hvordan relasjonstyrannenes ofre blir skadet over tid, er utrolig godt gjort, forteller Kirsebom engasjert over telefonen der han er i full gang med arbeidsdagen som omreisende kommunepsykolog.

Hver dag farter han mellom Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen og Tolga. I over tjue år har Kirsebom også drevet privatpraksis i Trondheim, i tillegg til å jobbe som underviser og veileder for studentene på profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU for flere kull. 

– Gjennom disse tjue årene har jeg møtt alle mulige mennesketyper, også relasjonstyranner. Interessen springer helt klart ut ifra mange opplevelser i eget liv, forklarer Kirsebom.

EXIT-serien er jo situert i et smalt miljø i finansverdenen, men relasjonstyrannene operer i mye større grad i samfunnet ellers, enn i spesifikke rike miljøer.

Boka Uelskbar. Om psykopater, narsissister og andre relasjonstyranner er tilgjengelig som e-bok og i fysisk format.

Harald Vestgöte Kirsebom
Forfatter Harald Kirsebom arbeider som Interkommunal kommunepsykolog i Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen og Tolga. Han har drevet privatpraksis i Trondheim i 20 år. (Foto: Privat)

De jævligste tyranner vil egentlig bli elsket

Det er mangel på opplevd kjærlighet i oppveksten som har gjort dem sånn, sier Kirsebom. Altså uten evnen til å motta kjærlighet, må man ha noe, og da lærer noen av de kjærlighetssultne å manipulativt skaffe seg oppmerksomhet på andres bekostning. De lærer seg på en måte å skaffe seg «det nest beste». Dette gjør dem til relasjonstyranner.

«Dette høres pussig ut. Men, det er engang slik at selv de største, og jævligste tyranner, er tyranner fordi de egentlig vil bli elsket,» skriver han i den nye boken Uelskbar – Om psykopater, narsissister og andre relasjonstyranner.

– For ofrene mangler det ikke på selvhjelpslitteratur, men som regel går denne litteraturen for fort frem. Derfor har jeg skrevet den rake motsetningen til kjappe løsninger. Man må skjønne sammenhengene, og ofrene for relasjonstyrannene tviler ofte veldig på sin egen virkelighetsoppfattelse og er mentalt utslitte. Går man for fort frem blir man ikke sterk nok til å endre situasjonen sin, forklarer Kirsebom.

På spørsmål om relasjonstyrannene kan forandre seg, eller nyttiggjøre seg terapi, svarer Kirsebom at det er sjelden. Samtidig er Kirsebom opptatt av at alle mennesker kan endre seg dersom man ønsker det selv. Når det gjelder relasjonstyrannen, er problemet at han/hun omtrent aldri ønsker terapi eller klarer å motta kjærlighet. Mange som møter disse menneskene håper at det å elske dem skal være nok til at de forandrer seg. Det er ingen god idé. Mange har snublet der, og endt opp med å bli spist opp, mener Kirsebom.

Vil hjelpe ofre for relasjonstyranner

I jobben generelt er han opptatt av å forsøke å hjelpe folk til å møte og endre det vanskelige i en selv. Det er selvfølgelig mulig å legge om kursen for alle. Det er særlig to sentrale ting psykologen ønsker at leserne skal sitte igjen med fra boka Uelskbar

1. Kirsebom ønsker å hjelpe dem som sitter fast i et forhold med en relasjonstyrann. 

Å gi nok kunnskap til at han eller hun forstår situasjonen de lever i – og få redskapene til å gjøre noe med det.

– Disse menneskene får ikke nok hjelp i dag. Vi har ikke et system som er lagd for å plukke opp relasjonstyranner, og relasjonstyrannene får derfor altfor stort spillerom. De har lært å operere fritt innenfor systemet, det være seg alt fra arbeidsliv, venner og partnere til rettssystem, barnevern og familievern. Skal ofrene komme seg bort, handler det om at de rasjonelt må forstå situasjonen de står i først. De sitter emosjonelt fast, og så langt det lar seg gjøre vil jeg bidra til å hjelpe mennesker ut av destruktiviteten.

2. Få oss til å bry oss mer om hverandre! Limet mellom oss mennesker må bli sterkere.

– At såkalte relasjonstyranner har fått fritt spillerom er et sykdomstegn i samfunnet. Limet mellom oss har blitt mye svakere. Nå høres det kanskje ut som jeg glorifiserer «gamle dager», men vi var emosjonelt nærere hverandre før. I dagens kjernefamilie på fire personer kan faktisk de samme fire holde på med fire helt forskjellige ting, nesten uten emosjonelle bånd. 

Litt forenklet sagt ønsker den erfarne psykologen at vi skal komme nærere hverandre. En oppfordring som får ekstra betydning i dagens pandemisituasjon. I stedet for å tørre å være emosjonelt sårbare, konkurrerer vi med hverandre hele tiden isteden. Om å være vellykkede, prestere stadig mer, om å generelt komme bedre ut av livet enn andre. Det kan man si at karakterene i EXIT får til, og det fascinerer oss.

– Jeg ønsker meg at vi kan komme dithen at vi kan møtes som de sårbare menneskene vi egentlig er. At vi kjemper mindre og aksepterer mer at «we are in it together!». 

Boka Uelskbar. Om psykopater, narsissister og andre relasjonstyranner er tilgjengelig som e-bok og i fysisk format.