Denne boka fra 1550 skapte den moderne kunsthistorien

Dokumentar og samfunnBiografierDenne boka fra 1550 skapte den moderne kunsthistorien

Tettere på den italienske renessansen kommer man ikke. Maleren Giorgio Vasari beskriver livene og verkene til kunstnere han selv kjente og deres forgjengere.

Estimert lesetid 3min
Foto av boka «Kunstnernes liv» av Giorgio Vasari
Da den italienske renessansemaleren Giogio Vasari publiserte sine kunstnerbiografier i 1550, skapte han samtidig den moderne kunsthistorien. Vasari beskriver og vurderer en rekke kunstverk fra begynnelsen av 1300-tallet og frem til sin egen tid, og setter dem samtidig inn i en historisk utvikling: fra renessansekunstens begynnelse med Cimabue og Giotto, til dens høydepunkt i Michelangelo. (Foto: Maria Kleppe Vihovde)

I renessansen blomstrer kreativiteten i Europa. Kunstnere, arkitekter og oppfinnere får, ved å hente frem igjen idealene fra antikken, en ny giv og retning. Kanskje har du vært i Italia og sett verkene til Michelangelo eller Rafael, eller på Louvre og stått i flokk rundt Leonardo da Vincis Mona Lisa.

Men hvordan har vår forståelse av renessansen blitt formet? Mye kan vi takke Giorgio Vasari og hans bok Kunsnternes liv for. Boka ble utgitt i 1550, og revolusjonerte måten vi ser på kunstens historiske utvikling – faktisk regner mange den som den første kunsthistorien. Selv om det nok var flere enn Vasari som hadde begynt å prate om renessansen som idé, tilegnes ofte Vasari selve begrepet.

Kunstnernes liv kan du bestille hjem her.

Unikt innblikk i 1500-tallets kunstforståelse

I boka, som fikk tittelen Livene til de største arkitektene, malerne og billedhuggerne fra Cimabue frem til vår tid, forteller Vasari om livene til nettopp Michelangelo, da Vinci og Rafael, blant andre. Den andre utgaven av boka inneholdt hele 174 biografier fordelt på 1500 sider.

Den moderne utgaven er betydelig forkortet, men inneholder likefullt et unikt innblikk i 1500-tallets kunstforståelse, samt biografiene til noen av verdens mest berømte kunstnere, som nettopp Rafael, Michelangelo og da Vinci.

Lovpriser da Vinci

«Mange av biografiene følger et mønster», skriver Margareth Hagen i fordordet. «Vasari forsøker å vise at livet og personlighetene til kunstnerne gjenspeiles i kunsten de skaper. Biografiene starter derfor ofte med en kort skildring av familiebakgrunn og viktige personlighetstrekk, læretiden, redegjørelse for reiser, hell og ulykker, død og deretter ettermæle og lister over etterfølgere».

Hos Leonardo da Vinci starter biografien likevel med en lovprisning. «Himmelen lar store gaver regne ned over menneskene», åpner Vasari, før han beskriver da Vinci slik: «Ikke bare hadde han en vakker skikkelse, som aldri er blitt rost nok, men alle hans handlinger var preget av en umåtelig ynde. Hans evner var så store at han kunne løse alle oppgaver uansett hvor vanskelige de var».

Foto av «Kunstnernes liv» av Giorgio Vasari
(Foto: Maria Kleppe Vihovde)

Maler, arkitekt og verdens første kunsthistoriker

Giorgio Vasari levde fra 1511 til 1574 og var selv arkitekt og maler – en aktiv renessansekunstner. Vasari var ansatt av den mektige Medici-familien, og i boka tar han oss med inn i en verden der mektige religiøse og politiske oppdragsgivere gir kunstnerne nye muligheter til å briljere. En unik epoke der noen av verdens vakreste kunstverk ble laget.

Kunstnernes liv svinger seg fra kunstteori til hverdagsliv, og får oss til å forstå det spesielle klimaet som gjorde den blomstrende epoken mulig. Slik gir Kunstnernes liv innsikt og kunnskap til nye generasjoner og oppleves vel så relevant i dag, 500 år etter den ble skrevet.

Kunstnernes liv kan du bestille hjem her.

Boken ble først utgitt i 2021 av Aschehoug i samarbeid med Thorleif Dahls Kulturbibliotek.