Ella Marie er redd den samiske kulturen skal forsvinne: – En utrolig utfordrende situasjon

Ved å fortelle sin personlige historie, vil Ella Marie Hætta Isaksen opplyse befolkningen om samenes vilkår. – Det oppleves fortsatt som en utrolig utfordrende situasjon, sier hun på Boktips LIVE.

Estimert lesetid 3min

Ella Marie Hætta Isaksen er kjent for mange som musiker og vinner av Stjernekamp i 2018. Denne høsten har hun også gjort seg bemerket som forfatter og en sterk stemme i samfunnsdebatten.

I debutboka Derfor må du vite at jeg er same forteller 23-åringen Hætta Isaksen om oppveksten i Tana og Alta og sitt forhold til sin samiske identitet.

– Det er en personlig historie, men jeg håper at mine erfaringer kan by på ny kunnskap inn i en verden kanskje ikke alle er kjent med, sier Hætta Isaksen i intervjuet på Boktips LIVE.

Hun beskriver boka som en veldig personlig sakprosabok.

– Hvorfor valgte du den tittelen? spør programleder Knut Gørvell.

– Jeg vil jo provosere litt, og ikke minst engasjere. Jeg mener at du og alle andre, selv om man ikke er same, har et ansvar for å vite om vår felles historie, sier Isaksen.

Se hele intervjuet med Ella Marie Hætta Isaksen i toppen av saken. Boka Derfor må du vite at jeg er same kan du bestille hjem her.

Foto av boka «Derfor må du vite at jeg er same» av Ella Marie Hætta Isaksen
(Foto: Åsmund Holien Mo)

– Utrolig bekymra

Hætta Isaksen forteller i intervjuet at hun er bekymret for at den samiske kulturen skal forsvinne. Alle de samiske språkene er per i dag på UNESCOs liste over utrydningstruede språk. Isaksens eget, nordsamisk, er det største samiske språket – men selv det er det kun 20,000 mennesker som snakker.

– Det påvirker min daglige helse på mange måter, at jeg er så utrolig bekymra og har så mye angst rundt det at språket mitt skal forsvinne eller at kulturen min skal forvitre. Det er derfor man får sånne sprø tanker av og til, om at jeg må dedikere livet mitt til å føde flest mulige samiske barn. Men som klimaaktivist blir jo det helt motstridende, for man er jo mot overbefolkning, sier Isaksen.

– Det er mange bekymringer en 23-åring kan ha, flirer hun.

Trenger en ny unnskyldning for fornorskningspolitikken

Fornorskingspolitikken, som norske myndigheter førte på 1800- og 1900-tallet, har en sentral plass i boka. Politikken gikk ut på at samer skulle «assimileres» inn i det norske samfunnet: Samisk språk ble forbudt på skolene og samene ble forsøkt omvendt til kristendommen, med de konsekvenser at store deler av samisk kultur og historie gikk tapt. 

På spørsmål om hvordan hun mener det norske storsamfunnet har behandlet samene, svarer Isaksen kontant:

– Kort oppsummert: Helt ræva dårlig.

Isaksen mener at det sterke oppgjøret mot fornorskningpolitikken aldri kom.

– For 24 år siden ba Kong Harald om unnskyldning på vegne av staten Norge for den urett som staten har begått mot samene. Det var ett år før jeg ble født, og jeg trenger en ny unnskyldning – fordi på mange måter mener jeg at den fornorskningslinjen fortsatte, sier Isaksen.

Hun peker på at reinsdyrsutøvere må kjempe med nebb og klør i rettsystemet for å få lov til å utøve sin kultur, samt at de samiske språkene fortsatt er utrydningstruet.

– Det oppleves fortsatt som en utrolig utfordrende situasjon. Det er min kjepphest at fornorskningspolitikken aldri tok slutt, og at vi trenger et verdig punktum for å kunne se fremover og begynne en forsoningsprosess, sier Isaksen.

Se hele intervjuet med Ella Marie Hætta Isaksen i toppen av saken. Boka Derfor må du vite at jeg er same kan du bestille hjem her.