Adam Rutherford om COVID-19 og rasisme: «Vitenskapen kan og bør brukes som et antirasistisk verktøy»

Dokumentar og samfunnPopulærvitenskapAdam Rutherford om COVID-19 og rasisme: «Vitenskapen kan og bør brukes som et antirasistisk verktøy»

«Jeg har til hensikt å vise at selv om vitenskapen historisk har vært misbrukt til å institusjonalisere rasisme, er vitenskapen ikke rasistenes allierte», skriver professor i genetikk, Adam Rutherford.

Estimert lesetid 11min
Foto av Adam Rutherford med omslag til «Hvordan snakke med en rasist»
Adam Rutherford har en Ph.D. i genetikk og er vitenskapsjournalist. Han har skrevet og presentert mange prisvinnende serier og programmer for BBC, og skriver jevnlig for The Guardian. Nå er han aktuell med boka «Hvordan snakke med en rasist». (Foto: Stefan Jakubowski)

Adam Rutherford er vitenskapsjournalist og professor i genetikk, og har tidligere skrevet bøker som En kort historie om alle som noen gang har levd og Boken om mennesket. Denne teksten er hentet fra forordet i den nye boka Hvordan snakke med en rasist og er skrevet i kontekst av COVID-19-pandemien i september 2020.

Jeg skriver dette ved høstjevndøgn i 2020. Året er ennå ikke slutt, men verden har to ganger i år vært rystet av globale hendelser med rasespørsmål i kjernen: en pandemi, som har truet hvert eneste levende menneske, men som har gjort forskjell på folk når den har tatt liv, og protester mot en voldsom politibrutalitet etter at en hvit politimann presset kneet mot George Floyds hals i åtte minutter og 46 sekunder og drepte ham med bare taushet og tyngde. Frustrasjon, engstelse og sinne er passende reaksjoner på disse to hendelsene.

Spørsmål rundt rase, rasisme, avstamning og genetikk har kommet mer og mer i forgrunnen i offentligheten de siste årene

Boka Hvordan snakke med en rasist er tilgjengelig som e-bok og i fysisk format.

Og likevel: Uansett hvor sjokkerende slike hendelser er, er rasismen i dem ikke noe nytt. Spørsmål rundt rase, rasisme, avstamning og genetikk har kommet mer og mer i forgrunnen i offentligheten de siste årene – en urovekkende trend som tvang meg til å skrive denne boken. Jeg har til hensikt å vise at selv om vitenskapen historisk har vært misbrukt til å institusjonalisere rasisme, er vitenskapen ikke rasistenes allierte. Vitenskapen kan og bør brukes som et antirasistisk verktøy.

I januar 2020 begynte verdensmaskineriet å gå i stå. Mange vitenskapsfolk og forskere – og enkelte politikere – hadde allerede forstått at en ny pandemi var nær forestående og uunngåelig, men det var få som forutså virkningen covid-19 ville få for livet for oss alle. I skrivende stund er det lenge til vi får vite hvordan dette vil utvikle seg: når eller hvordan vi lager en vaksine, når eller hvorvidt det kommer en andre bølge – eller flere bølger – eller om denne sykdommen blir en varig trussel i våre liv, en som må håndteres, begrenses og gjennomlides. Debattene raser om vitenskapen og om tiltakene som kunne ha, skulle ha og har vært iverksatt, og to av de hardest rammede landene – USA og Storbritannia – har mer enn en tredjedel av dødsfallene på verdensbasis. I skrivende stund er mer enn 24 millioner mennesker i 188 land blitt smittet, og av disse har mer enn 820 000 dødd.

Vitenskapen kan og bør brukes som et antirasistisk verktøy

Og så, i slutten av mai dette året – mens regjeringene kavet rundt med varierende grad av effektivitet – avslørte en politimann i Minneapolis igjen hvor dødbringende kombinasjonen av rasisme og makt kan være, da han klemte livet ut av en 46 år gammel svart mann. Drapet på George Floyd tente luntene og utløste frustrerte demonstrasjoner rundt omkring i verden, og i USAs rasemessige kruttønne eksploderte det hele i vold og gateslag med et politi bevæpnet som soldater i et videospill. I august ble opprøret antent på nytt da Jacob Blake, en ubevæpnet svart mann, ble skutt bakfra sju ganger av politiet etter husbråk i boligen hans i Wisconsin. Blakes navn føyde seg til Floyd, Rayshard Brooks og Breonna Taylor som høyprofilerte drap på svarte, begått av amerikansk politi.

I Bristol i England ble en statue av den kjente slavehandleren Edward Colston revet ned i juni og kastet i vannet i havnen, av folk fra lokalbefolkningen, utslitte etter mange mislykte lovlydige forsøk på å få fjernet Colston-statuen fra det offentlige rom. I løpet av sommeren ble navnene til tre enormt innflytelsesrike, viktige og dypt rasistiske forskere ved mitt eget universitet fjernet fra bygninger og professorater. Studenter ved University College London skulle ikke lenger bli undervist av Galton-professoren, i Pearson-bygningen eller ved Fisher-senteret. Dette var beslutninger som jeg var involvert i og som inngikk i en bredere diskusjon om Storbritannias rasistiske fortid. Rasespørsmål dominerer den offentlige diskursen igjen. Jeg skal komme tilbake til disse pågående og dyptgripende protestene – og den rasistiske pseudovitenskapen som bidrar til å gi næring til den voldelige og dødbringende måten politiet behandler svarte på – på sidene som følger.

Sykdommen covid-19 og koronaviruset som forårsaker den, ble først identifisert i byen Wuhan i Kina i desember 2019, og straks ble den rasebetont via to adskilte veier. Den første var at virusets opprinnelse ble kilde til fiendskap på lettvinte og i noen tilfeller ekstreme måter. Vitenskapen er langt fra klar når det gjelder nøyaktig hvor dette nye koronaviruset kom fra, men flaggermus er en sannsynlig kilde. For tiden går våre beste gjetninger ut på at viruset hoppet over artsbarrieren fra flaggermus til mennesker på engrosmarkedet Huanan, et «våtmarked» i Wuhan, der det handles med kjøtt og sjømat. Det kan ha blitt overført via skjelldyr som kalles pangolin, men ingen av disse er oppført på markedets varelister (kanskje utelatt fordi handel med disse dyrene er ulovlig, men det forekommer stadig vekk).

Andre støttet Trumps standpunkt ved å peke på at en av de dødeligste pandemiene i moderne tid kalles spanskesyken

Etter hvert som sykdommen spredte seg og engstelsen steg, kom det krav fra Vesten om å forby «våtmarkeder» – men et slikt krav ser nærmest bort fra at ordet generelt brukes for å skille utsalgssteder som selger fisk og kjøtt, fra dem som selger elektriske artikler, klær og så videre, og fra supermarkedet som selger tørrmat eller frossenmat. Selv om Huanan-markedet også solgte ville dyr – som fremdeles godt kan vise seg å være kilden til virusets sprang over til mennesker – ble Vestens misforståelse av våtmarkeder det sentrale punktet i den rasefunderte konflikten.

Journalistene antydet at president Trump (og andre offentlige figurer) skapte økt fremmedfrykt og dermed en risiko for angrep på asiatiske amerikanere, ved å omtale det nye koronaviruset som «Kina-viruset» og «det kinesiske viruset», eller med den nedsettende og utvetydig rasistiske betegnelsen «Kung Flu». Trump forsvarte ordvalget: «Det er ikke rasistisk i det hele tatt … Det er fordi det kommer fra Kina.» Andre støttet Trumps standpunkt ved å peke på at en av de dødeligste pandemiene i moderne tid kalles spanskesyken. Som alibi er dette noe vrøvl. Betegnelsen oppsto ikke fordi viruset stammet fra Spania, men fordi Spania hadde en fri presse under første verdenskrig og rapporterte åpent om at denne influensaen fantes, mens andre land hadde sensur. Opphavsstedet til dette influensaviruset er fortsatt ukjent, men blant de plausible kandidatene er Frankrike og en militærforlegning i Kansas.


Den geografiske opprinnelsen til covid-19 ble fort en faktor som skapte muligheter for koronavirus-relaterte rasistiske angrep, som det nå er så mange av at de har sin egen Wikipedia-side. I februar, i Oxford Street i London, ble Jonathan Mok, fra Singapore og student ved mitt eget universitet, utsatt for grov vold, og de fire angriperne ropte: «Jeg vil ikke ha koronaviruset ditt i mitt land.» I USA samlet Russell Jeung, professor i asiatiskamerikanske studier ved San Francisco State University, data som avslørte at våren 2020 ble tusenvis av rasistiske angrep rettet mot koreansk-amerikanere og kinesisk- amerikanere, uten å skjelne mellom disse. FBI fant bevis for at høyreekstremister oppfordret til angrep på jødiske og asiatiske amerikanere – og til å spre viruset i synagoger og moskeer.

Den andre måten som det nye koronaviruset ble rasebetont på, handlet mindre om hat, men dreide seg mer om ubalansen mellom dem som ble smittet. Etter hvert som sykdommen spredte seg, ble det tydelig at latinamerikanske, svarte, asiatiske og andre folk fra minoritetsetnisiteter hadde betydelig større smitterisiko enn personer med hovedsakelig hvit europeisk avstamning. Helt fra begynnelsen av pandemien, så tidlig som i april, ble det observert slående ulikheter: I Storbritannia er rundt tre prosent av befolkningen svart, men antall covid-dødsfall blant svarte var dobbelt så høyt. I Chicago, der en tredjedel av befolkningen er svart, var nesten 75 prosent av de døde svarte. I New York var det nesten dobbelt så mange latinamerikanske som hvite innlagt på sykehus. Slik statistikk har gjentatt seg i varierende grad i hele verden.

En idé som har gitt seg ut for å forklare spørsmålet om etnisitet og covid-19, har å gjøre med D-vitamin

Etter hvert som slike sprik kom i fokus, tok enkelte dem som et endelig signal om at rase faktisk er en biologisk kategori – i strid med de klare bevisene i dagens genetikk. Denne boken handler om rase og det gamle, innfløkte forholdet til grunnleggende biologi, evolusjon og genetikk. Det er en bok om hvordan rasevitenskapen historisk har søkt etter et biologisk grunnlag for å legitimere rasekategoriene som vi fant opp – og hvordan man kan gripe fatt i genetikken og forvrenge og misbruke den for å underbygge dette. Moderne genetikk, når den forstås ordentlig, tilbakeviser ethvert biologisk grunnlag for rasekategorier.

Det at minoritetsgrupper har andre smitte- og dødstall er viktig og interessant, men å bruke data fra covid-19 til å kverne ut foreldede og ukorrekte påstander om rase, er absurd. Selv folk som hardnakket holder fast ved raser som biologiske kategorier, plasserer ikke svarte, asiatiske og latinamerikanske mennesker i én gruppe. Å hevde at ulik sårbarhet for det nye koronaviruset er bevis for biologiske raser, ville tjene til bare ett formål: å skille hvite mennesker fra alle andre.


En idé som har gitt seg ut for å forklare spørsmålet om etnisitet og covid-19, har å gjøre med D-vitamin, som har kjente antivirus-egenskaper. Vi vet at D-vitaminproduksjon stimuleres av ultrafiolett lys fra solen og at melanin hemmer produksjonen, slik at folk med mørkere hud iblant har D-vitaminmangel. Denne teorien er verdt å vurdere, men hvis den viser seg å være riktig, betyr det ikke at covid-19 har med rase å gjøre. I stedet gir den simpelthen et biologisk grunnlag for en svært liten økt risiko hos alle mennesker: D-vitaminmangel berører også menn i større grad enn kvinner, folk med fedme og type 2-diabetes, og andre kategorier mennesker som synes å ha forhøyet covid-19-risiko. Hvis denne teorien viser seg å være gyldig, vil den uansett bare forklare en ørliten andel av ulikhetene vi ser.

Ingen er unike for covid-19

Som kontrast til dette vet vi at veletablerte sosiale og kulturelle fenomener har svært store negative virkninger på helsen i minoritetsmiljøer. Det er mye større sannsynlighet for at folk fra disse gruppene utfører samfunnsviktig arbeid og at de derfor ikke omfattes av tvungen nedstengning. I tillegg har ikke sosial isolasjon vært en mulighet for dem i samme grad som det har for folk med høyere sosioøkonomisk status. Minoritetsgrupper bor gjerne i tettbefolkede byområder – ofte i reelt segregerte boligstrøk – der det er vanskeligere å holde fysisk avstand. Det er mer sannsynlig at de bor i husholdninger med flere generasjoner, noe som igjen gjør det vanskelig med fysisk avstand og øker eldre menneskers risiko.


Sammen med fattigdom og andre sosiale fenomener er det godt kjent at disse faktorene sammenfaller med helse og forventet levetid. Ingen er unike for covid-19. En foreløpig studie i Storbritannia viste at den økte risikoen for død blant svarte forsvant hvis det ble tatt hensyn til sosial nød og andre underliggende helseforhold. Vi er fremdeles veldig tidlig i forståelsen av en slik alvorlig pandemi. For øyeblikket er det beste vi kan si med sikkerhet, at det er mange underliggende årsaker til den uforholdsmessig store virkningen av det nye koronaviruset på ikke-hvite pasienter. Genetikk – muligens i form av D-vitaminmetabolisme – kan spille en liten rolle, sammen med en mengde andre og mye viktigere sosiale faktorer. Men vi kan også si med sikkerhet at denne sykdommen ikke viser noe biologisk grunnlag for tradisjonelle rasekategorier. Ingen sykdommer gjør det, slik denne boken drøfter.

Forenklede, rasebetonte forklaringer har liten verdi

Det fulle og hele bildet er ennå ikke avdekket, og det vil ta mange år før vi forstår denne ødeleggende pandemien. Forenklede, rasebetonte forklaringer har liten verdi. Som Charles Darwin skrev for 150 år siden: «Uvitenhet avler selvtillit oftere enn kunnskap gjør», og dette er like gyldig i dag. Sannheten er at de underliggende årsakene som fullt ut forklarer de uforholdsmessig store virkningene av covid-19 i visse populasjoner, kan oppsummeres med de tre viktigste ordene en forsker kan si: Vi vet ikke.

Boka Hvordan snakke med en rasist er tilgjengelig som e-bok og i fysisk format.