Podcast: Hvorfor gir vi iPad til barneskolebarn – og hva gjør det med dem?

Gaute Brochmann møter Silvia Seres til diskusjon om innføringen av iPad i skolen i podcasten LØRN.TECH.

Estimert lesetid 3min

Gaute Brochmanns bok, De digitale prøvekaninene, har i høst skapt mye debatt rundt bruken av iPad og nettbrett i norsk skole. For hva vet vi egentlig om konsekvensene av den utstrakte bruken av skjerm i norsk skole, og hvorfor har det blitt innført uten noen reell diskusjon?

I en ny episode av podcasten LØRN.TECH, diskuterer Brochmann temaet med matematiker, bedriftsrådgiver og teknologiekspert Silvia Seres.

Seres er grunnleggende uenig i Brochmanns synspunkter, mener skjermer er den nye normalen vi må forholde oss til og at skolen har en rolle å spille her for å hjelpe barna inn i den nye digitale fremtiden.

Samtalen mellom dem er en opplysende og interessant diskusjon om et tema foreldre flest har sterke meninger om. Hør episoden her:

Bruker du ikke Spotify? Hør episoden i Apple Podcasts her.

Boka De digitale prøvekaninene er tilgjengelig som e-bok, lydbok og i fysisk format.

De digitale prøvekaninene: En hardtslående debattbok om barnas fremtid

Brochmann, som til daglig er redaktør i Arkitektur N og spaltist i Morgenbladet, ble i fjor innkalt til foreldremøtet i datterens fjerdeklasse. Temaet: Innføring av iPad i undervisningen.

Da Brochmann spurte hva slags grunnlag skolen hadde for å innføre det han så på som et nokså radikalt grep, kunne de ikke gi noen svar.

Det neste året brukte han på å forsøke å finne svar, både høyt og lavt i det norske skolesystemet. Uten hell.

Undersøkelsene har nå blitt til boka De digitale prøvekaninene, der han gjennomgår den tilgjengelige forskningen på feltet og spør seg: Hvilke konsekvenser har det at norsk skole snik-iPadifiseres?

De digitale prøvekaninene søker å spore historikken og begrunnelsene bak valgene som gjøres, gi en statusrapport om situasjonen i dag – og se på de videre konsekvensene av en stadig mer digitalisert skolehverdag.

Vi lever i et samfunn med samtykkeskjemaer for bruk av jod-tabletter ved atomulykker og retusjering av snørr på barnehagebilder. Når det kommer til tvungen innføring av iPad til barn ned i seksårsalderen skjer det imidlertid helt uten foreldreinvolvering, debatt eller noen form for kvalifisert kunnskap.

For er det virkelig slik at dagens barn trenger mer digital kompetanse? Eller er det snarere slik at de allerede besitter denne kompetansen, og sårt trenger andre og komplementerende ferdigheter, som evne til fordypning og konsentrasjon over tid?

Boka De digitale prøvekaninene er tilgjengelig som e-bok, lydbok og i fysisk format.

Fikk du med deg artikkelserien Skjermmennesket?

NYE BØKER DISKUTERER NY TEKNOLOGI

2010-tallet så oss forsvinne gradvis inn i skjermene. Når vi nå står foran nok et teknologisk tiår, er det på tide å ta en fot i bakken og se på hvordan vi skal møte denne utviklingen som få forstår det fulle omrisset av:

Hva vil vi med teknologien og hva vil teknologien med oss? 

I løpet av året kommer det flere bøker som setter teknologien i fokus. Her på Boktips vil vi derfor presentere flere perspektiver, spørsmål og problemstillinger, fremmet av ledende forfattere. Alle med et felles grunnleggende problem: Hvordan vil forholdet mellom menneske og maskin utvikle seg?

Les alle sakene her:
Del 1:
Matematiker Hannah Fry tar oss med på innsiden av algoritmene som styrer verden
Del 2: 
Matt Haig om vår kollektive mentale helse i den digitale tidsalderen
Del 3: 
Psykiater Anders Hansen om digitaliseringen i et evolusjonært perspektiv

Del 4: Gaute Brochmann stiller spørsmål ved den ukritiske innføringen av nettbrett i barneskolen.

Del 5: Bår Stenvik mener vi burde ta tilbake makten fra de internasjonale tech-gigantene