Det legemiddelindustrien ikke forteller deg

Dokumentar og samfunnSamfunn og debattDet legemiddelindustrien ikke forteller deg

Har leger for tett kontakt med legemiddelindustrien? Blir all legemiddelforskning publisert? Og hva vet vi om våre vanligste medisiner? Niels Chr. Geelmuyden gir innblikk i legemiddelindustrien i boken «Pillebefinnende».

Estimert lesetid 6min
«Du får vite gjennom den årlige Bivirkningsrapporten fra Legemiddelverket at noen tusen nordmenn rammes av alvorlige bivirkninger, hvorav rundt fem prosent dør. Men du får ikke vite at mellom 90 og 99 prosent av bivirkningene aldri blir rapportert», skriver Niels Christian Geelmuyden. (Foto: Laurynas Mereckas)

Under arbeidet med boken Pillebefinnende har det gang på gang slått meg at avstanden er sørgelig stor mellom det vi får vite og ikke får vite om legemidler. I det følgende vil jeg gi et knippe av eksempler på den avstanden som foreligger:

Ofte får du høre at moderne legemiddelproduksjon er evidensbasert. Men du får ikke vite at halvparten av forskningen aldri blir publisert, eller at mange av de øvrige studiene viser seg å være manipulert. Leger, myndigheter og pasienter blir på den måten systematisk villedet.

Foto av Niels Christian Geelmuyden
Niels Chr. Geelmuyden (f. 1960) er statsviter med tillegg i historie og psykologi, journalist og forfatter. (Foto: Astrid Hexeberg)Du får vite at legemiddelindustrien er blitt underlagt nye krav til åpenhet rundt forskningen. Men du får ikke vite at bare 22 prosent av funnene i kliniske forsøk ble innrapportert innen den lovpålagte fristen på 12 måneder i henhold til en studie fra 2012.

Du får vite av at legemiddelindustrien gjorde en del kritikkverdig i gamle dager, før din tid. Men du får ikke vite at legemiddelindustrien internasjonalt er blitt idømt bøter for lovbrudd til en samlet sum av 35,7 milliarder dollar de siste 25 årene. En stor del av de 373 dommene knytter seg til hemmeligholdelse av bivirkninger og markedsføring av midler til indikasjoner og grupper de aldri har vært godkjent for.

Du får vite at legemiddelverkene rundt i verden foretar streng kontroll før nye midler godkjennes. Men du får ikke vite at nærmere 70 prosent av de vitenskapelig ansatte i det amerikanske legemiddelverket FDA, hvor de fleste nye medisiner i verden godkjennes først, ikke har tillit til at etaten fatter avgjørelser til beste for folkehelsen.

Du får vite at legemiddelprodusentene er underlagt strenge krav til vitenskapelig utprøving av virkestoffene. Men du får ikke vite at forsøk finansiert av industrien, det vil si flesteparten, har opptil 20 ganger større sannsynlighet for å presentere positive funn enn uavhengige forsøk. Det var konklusjonen da forskere i 2007 gjennomgikk alle de 192 forsøkene som var utført for å avklare effekten av å bruke statiner.

Du får vite at man bare godkjenner nye medisiner som er bedre enn de foreliggende. Men du får ikke vite at bare åtte prosent av de 946 nye preparatene som ble lansert mellom 2002 og 2011 i henhold til uavhengige forskere hadde signifikante kliniske fordeler sammenlignet med eksisterende midler.

LES AFTENPOSTENS ANMELDELSE AV BOKEN HER!Du får vite at medisiner må være dyre fordi det koster flere hundre millioner dollar å frembringe et nytt legemiddel. Men du får ikke vite at industrien bruker dobbelt så mye på markedsføring som på forskning, at nærmere halvparten av påstandene i markedsføringen ikke er kildebelagt eller at universitetssentrene i henhold til European Society of Cardiology kan utføre kliniske forsøk mellom 10 og 20 ganger rimeligere.

Du får vite gjennom den årlige Bivirkningsrapporten fra Legemiddelverket at noen tusen nordmenn rammes av alvorlige bivirkninger, hvorav rundt fem prosent dør. Men du får ikke vite at mellom 90 og 99 prosent av bivirkningene aldri blir rapportert.

Du får vite at daglige medisiner er nødvendig for mange av oss hvis vi skal beholde en god helse. Men du får ikke vite at legemidler anslås å forårsake rundt 400 000 dødsfall hvert år i Europa og USA. Få forteller deg at legemidler dermed anslås av flere å ha blitt den tredje vanligste dødsårsak i vår del av verden.Du får vite av Legemiddelverket at paracetamol er den foretrukne og mest skånsomme formen for smertestillende. Men du får ikke vite at paracetamol er den medisinen som forårsaker flest leverskader i den vestlige verden. Allerede i 2006 konkluderte en studie at gjennomsnittlig 26 000 amerikanere årlig ble innlagt sykehusinnlagt og 458 døde etter bruk av paracetamol på 1990-tallet. I Norge er både forbruket og antallet årlige forgiftninger blitt mer enn doblet etter at virkestoffet fra 2003 ble tilgjengelig side om side med tyggegummi i dagligvarehandelen.

Du får vite at over en halv million nordmenn bruker sovemedisiner. Men du får ikke vite at slike midler i større studier gjennomsnittlig har vist seg å forlenge søvnen med mellom 17 og 22 minutter og at du ikke blir uthvilt fordi søvnen er overfladisk, at effekten avtar etter et par uker og at bruk av sovemidler i henhold til en fransk studie fra 2012 øker risikoen for demens med 50 prosent.

Du får vite at nye blodfortynnende midler som Pradaxa og Xarelto er gode alternativer til warfarin og at det vil spare samfunnet for store beløp at ikke alle brukere jevnlig må oppsøke legekontoret for å målinger. Men du får ikke vite at mer enn 58 000 amerikanere i 2015 hadde opplevd alvorlige blødninger og bivirkninger etter bruk av de nye midlene. Det var da rapportert om 11 ganger flere dødsfall ved bruk av de nye midlene, selv om de bare utgjorde ti prosent av markedet.Du får vite at kolesterolsenkende statiner gir beskyttelse mot hjerte- og karsykdommer. Men du får ikke vite at bare 18 av 1000 daglige brukere i henhold til en meta-analyse fra 2013 oppnår slik beskyttelse etter fem år, eller at nesten hver femte bruker i henhold til en studie fra samme år opplever muskelsmerter, kramper, mageproblemer, søvnforstyrrelser og nedsatt hukommelse.

Du får vite av fagdirektør Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk at ”bare 60 prosent av pasientene opplever bedring ved bruk av antidepressiva”. Men du får ikke vite at antidepressiva i henhold til en meta-analyse fra 2017 ikke har signifikant bedre virkning på depresjoner enn placebo. Du får heller ikke vite at nærmere halvparten av brukerne rammes av seksuelle dysfunksjoner, eller at risikoen for aggresjon og selvmordsadferd dobles blant unge brukere.

Du får vite at daglige piller bedrer ditt blodtrykk, kolesterolnivå og humør. Men du får ikke vite at justering av kosthold og aktivitetsnivå i henhold til mange studier og meta-analyser vil gi like bra eller bedre effekt, helt uten bivirkninger.

Du får i likhet med leger og myndigheter hovedsakelig bare vite det som legemiddelindustrien ønsker at du skal få vite. Resten må du finne ut på egenhånd.

Denne kronikken ble først publisert på Dagbladet.no 26. august 2017.