Spermageddon kommer! 10 «sæd-facts» fra Niels Christian Geelmuydens nye bok

Dokumentar og samfunnPopulærvitenskapSpermageddon kommer! 10 «sæd-facts» fra Niels Christian Geelmuydens nye bok

Hva er det som skjer med forplantningsevnen vår? Niels Christian Geelmuyden har undersøkt i en av høstens viktigste bøker, «Spermageddon».

Estimert lesetid 5min
Fotoillustrasjon av spermceller og egg
Sædkvaliteten i den vestlige verden er redusert med nesten 60 prosent på mindre enn 40 år og stadig flere par er ufrivillige barnløse. Det er utgangspunktet for en av høstens viktigste bøker, Niels Christian Geelmuydens «Spermageddon». Foto: Julia Sharikov/Twenty20

Forplantningsevnen er i fritt fall. Sædkvaliteten i den vestlige verden er redusert med nesten 60 prosent på mindre enn 40 år. Stadig flere par er ufrivillige barnløse.

I 1973 hadde gjennomsnittsmannen 99 millioner sædceller for hver milliliter med sæd. I 2011 er tallet mer enn halvert, skriver forskning.no.  

Disse skremmende opplysningene er bakgrunnen for Niels Christian Geelmuydens nye bok, Spermaggeddon.

Geelmuyden, kjent for boka Pillebefinnende og ikke minst sine mange skarpe portrettintervjuer, viser til at fertilitetsraten i nesten halvparten av verdens land er så lav at befolkningene vil dø ut hvis utviklingen fortsetter på samme måten, ifølge en studie fra Lancet i 2018.

Så mye for overbefolking, altså. Hva er det som skjer med oss?

Hvordan har det blitt slik at ikke bare den menneskelige sædkvaliteten er drastisk redusert, men den samme tendensen kan ses også hos dyr?

Og hva har dette å si for mannens rolle i fremtiden?

Svarene er sammensatte og interessante – men ikke særlig morsomme.

Her har vi satt sammen en liste over utvalgte ikke-så-fun-facts om sæd: Sæd-facts 🙁

1. Dårlig sædkvalitet gir kortere liv

Forskere har dokumentert at livlengden øker med konsentrasjonen av sædceller.

Menn med høy sædkvalitet har markant lavere risiko for å utvikle et bredt spekter av sykdommer, så som kreft, pusteproblemer og fordøyelsessykdommer.

Menn med lav sædkvalitet får et kortere liv, med flere sykdommer, helseplager og misdannelser. Det er også en klar sammenheng mellom nedsatt sædkvalitet og økt risiko for testikkelkreft.

2. En av fire norske menn har fortsatt ikke barn når de er 45 år

Andelen er nesten doblet på en generasjon.

Hos to tredjedeler av infertile norsk par er redusert sædkvalitet en medvirkende årsak. Bare mellom fem og ti prosent av barnløse menn og kvinner oppgir at de ikke ønsker seg barn.

Nesten hvert tiende barn i Danmark lages nå ved assistert befruktning.

3. Professor Jørgen Randers spår at verdens befolkning vil toppe seg med åtte milliarder i 2040…

…for deretter å bli nesten halvert innen 2100.

4. Sædcellen ble først oppdaget i 1677…

… 150 år før man oppdaget egget hos hunnpattedyr. Lenge lurte man på om rumpetrollene var en slags minimennesker som ved samleie ble implantert i kvinnen for modning.

5. Oppvarming av testiklene skader sædkvaliteten

Pungen er utenpå kroppen fordi testiklene arbeider best ved noen grader lavere temperatur.

Mange studier har i årenes løp vist at oppvarming i form av lange bilturer, mye sitting, tettsittende underbukser, badstue, feber og bærbar pc i fanget gir nedsatt sædkvalitet.

Særlig store skader er vist ved langvarig og jevnlig oppvarming, så som ved profesjonell langsykling.

Unge norske menn ha den dårligste sædkvalitet i Europa og mest testikkelkreft i verden.

6. Nordmenn har det høyeste nivået av miljøgifter og fremmedstoffer i blodet

Det fastlo Norsk institutt for luftforskning i 2014. Tallet er 50-doblet på 60 år.

Fisk er ikke nødvendigvis så sunt som du skulle tro. I alle fall ikke oppdrettslaks. Det er mest sannsynlig vårt høye forbruk av nettopp laksen som gjør at vi troner øverst på miljøgift-pallen.

Da forskere ved Universitetet i Bergen fôret en gruppe mus med standard oppdrettslaks i åtte uker, utviklet samtlige fedme og diabetes 2 – tilstander som også går utover forplantningsevnen.

Skal man følge et vedtak fra EUs mattrygghetsorgan, er det mye som tyder på at man ikke burde spise oppdrettslaks mer enn to ganger i måneden.

7. Kun 18% av kinesiske menn var egnet til å være sæddonorer i 2015

Resten hadde for dårlig sædkvalitet. I 2001 var tallet 56 prosent.

8. Å spise bearbeidet kjøtt skader sædkvaliteten

Med bearbeidet kjøtt menes for eksempel pølser, hamburgere, skinke og bacon.

Kjøttkonsumet har på verdensbasis doblet seg de siste 50 årene. Menn med lavt konsum av bearbeidet kjøtt har i henhold til en studie over 50 prosent høyere sannsynlighet for å gjøre sin partner gravid enn menn med høyt konsum. Funnet antas å ha sin forklaring i nivåene av mettet fett og kjemikalier.

En gjennomgang av 35 studier konkluderte i 2017 at inntak av rødt og bearbeidet kjøtt er forbundet med nedsatt mannlig fruktbarhet.

Rødt kjøtt i form av svin og storfe utgjør i Norge 63 prosent av forbruket. Norske menn spiser dobbelt så mye slikt kjøtt som myndighetene anbefaler. Vi er også et av de folkeslagene i verden som spiser aller mest pølser. 16 millioner bare på 17 mai.

9. Men du er ikke trygg selv om du er vegetarianer…

En Harvard-studie har konkludert at menn med høyt inntak av soya i gjennomsnitt har 41 millioner færre sædceller enn menn med lavt inntak.

Flere studier har vist at inntak av soya kan redusere kvinnelig og mannlig fertilitet. Det antas å ha sin forklaring i det høye innholdet av planteøstrogenet genistein.

I møte med genistein er det vist at sædcellene bruker opp det enzymet som skulle gjort inntrengning i egget mulig. Injisering i mannlige rotter har halvert rottenes kull.

10. Også dyrene er rammet!

I 2008 ble det fremlagt en rapport som gjennomgikk 250 studier. Konklusjonen var at hann-representanter for alle de store artsgruppene, fisk, amfibier, reptiler, fugler og pattedyr, allerede er berørt hormonelt av kjemikalier i miljøet. Hos hvaler, ørner, falker, isbjørn og pattedyr på savannen ser man klare tegn til feminisering.

Hos gnagere er det påvist nedsatt sædkvalitet og testikkelvekt.

Hos sjøløver og sel er sterilitet og abort et tiltagende problem.

Flere bjørnearter, hjort, antilope og store kattedyr rammes i tiltagende grad av kryptorkisme, små testikler og fallende testosteron.

Tydeligst er foreløpig de reproduktive skadene blant fisk og andre vannlevende organismer. I britiske lavlandselver har halvparten av all hannfisk begynt å utvikle egg. Samme tendens er observert blant torsk, flyndre og annen saltvannsfisk.

En mulig årsak antas å være østrogen fra urinen til hundretalls millioner av p-pillebrukere. Renseanleggene har hittil ikke klart å fange opp slike østrogener.