«Alle veier bort fra deg» av Herman Wildenvey

DiktDikt om kjærlighet«Alle veier bort fra deg» av Herman Wildenvey

Ukas dikt er et vemodig kjærlighetsdikt av Herman Wildenvey.

Estimert lesetid 1min
Foto av mann som går langs vei
«Alle veier bort fra deg / fører ingen steder hen; / ikke ut på noen vei, / ikke engang hjem igjen», skriver Herman Wildenvey i diktet «Alle veier bort fra deg». (Foto: Unsplash)

Herman Wildenvey (1885 – 1959) var en svært populær dikter i sin samtid. Han ga ut over 40 diktsamlinger. «Alle veier bort fra deg» er her hentet fra fra Dikt i utvalg som kom ut i 1998.

Alle veier bort fra deg

Jeg skal gå. En klokke slår
i ditt skjønne hvite hus.
ikke spør hvor hen jeg går
efter nattens røde rus …
Jeg er nådd til blomsterbedet,
hvor jeg midt i blomster står,
mens mitt hjerte takten trår
til en mars på stedet.

Haven er så høstlig sort,
men ditt vindu lyser blidt.
Alt, hva vi har sagt og gjort,
slukkes som ditt lys om litt.
Regnet trommer takt mot taket,
mens jeg raver mot din port,
ikke hjem og ikke bort
– ikke mer tilbake …

Alle veier bort fra deg
fører ingen steder hen;
ikke ut på noen vei,
ikke engang hjem igjen.
Dine blomster i rabatten
hvisker også trist til meg:
Alle veier bort fra deg
fører bort i natten …