«Profil» av Harald Sverdrup

DiktDikt om kjærlighet«Profil» av Harald Sverdrup

I «Profil» viser Harald Sverdrup at han ikke bare var en ironisk og sarkastisk opprørsdikter, men også en kjærlighetspoet av rang.

Estimert lesetid 1min
Foto av en kvinne i profil, solnedgang bak
«I natt er du og jeg blitt én profil: / En kvinne risset inn med ømhet / av en hånd blant stjernene. / En mann i samme fjerne stil.», skriver Harald Sverdrup i diktet «Profil». (Foto: Unsplash)

Harald Sverdrup (1923–1992) var en av våre ledende diktere i forrige århundre. Han er kjent for sine frodige og humoristiske dikt.

Sverdrup var svært populær som oppleser og fikk mye oppmerksomhet, både positiv og negativ, for sine mest sarkastiske dikt – som for eksempel «Øvelser i hjemlig diskriminering».

I denne ukas dikt, «Profil», viser Harald Sverdrup en helt annen side som en vakker kjærlighetslyriker. Diktet er hentet fra samlingen Sang til solen som kom ut i 1964.

Profil

I natt er du og jeg blitt én profil:
En kvinne risset inn med ømhet
av en hånd blant stjernene.
En mann i samme fjerne stil.

Din legems-ynde gløder mot min hud,
din lette hånd berører meg.
Vårt hjerte står i stjernelys.
Vi tåles et sekund av Gud.

Her leser Harald Sverdrup sitt kjente dikt «Stemmeseddel».