«Stemmeseddel» av Harald Sverdrup

DiktDikt om livet«Stemmeseddel» av Harald Sverdrup

Harald Sverdrups dikt «Stemmeseddel» er over 30 år gammelt, men høyst aktuelt foran årets valg.

Estimert lesetid 2min
Foto av mann som står ute i en kornåker og ser opp mot himmelen
«Stem på dem som lever her om hundre år, / stem på din sønnesønns gråt, / stem på din datterdatters første smil.», skriver Harald Sverdrup i «Stemmeseddel». (Foto: Unsplash)

Harald Sverdrup (1923 – 1992) var en de ledende lyrikerne i forrige århundre. Han er kjent for sine frodige og humoristiske dikt. Sverdrup fikk også stor oppmerksomhet – både negativ og positiv – for fremføringen av sine mest sarkastiske dikt, som for eksempel diktet «Øvelser i hjemlig diskriminering».

Diktet «Stemmeseddel» har vært presentert i denne spalten før og er også i boken Ukas dikt. Men det er absolutt på sin plass å gjenta det i dag, kun tre dager før valget. Det ble publisert første gang i samlingen Lysets øyeblikk – erotiske dikt og utrygge fredsnotater som kom ut i 1985. Ha diktet i bakhodet når du går til valgurnen.

Stemmeseddel

Stem på havet,
stem på vinden som styrer bølgene og former skyene,
stem på havets plankton og hvalens kjærlighetskonserter,
stem på skrei, sild, sei og lodde.

Stem på grunnfjellet, stem på svaberg
og tankefulle utsikter,
stem på grunnvannet og mose slag på berget
stem på dype daler tonende som trompeter
av bygg og hvete,
stem på ballblom, barlind, kålrot og poteter.

Stem på skogen, stem på tjern med abbor, sik,
stem på Nordkapp, Son og Melsomvik.
Stem på byer med trær rundt alle hus
og solsikker i kjørebanene,
Stem på langsomme biler med blomsterkasser på taket,
rødkløver og løvetann i hjulene
og solskinn i lyktene.

Stem på veiarbeiderens ansikt av pergament
fordypet av hieroglyfer,
stem på hans armer av treskurd i solsvidd akantus.
Stem på murerens balansegang med stein på stein,
stem på hammeren som slår inn sine argumenter
For en fremtid med hverdager, kjærlighetssøndager,
barn og sirkus.

Stem på bondens seige hav som syder mørkt
av møkk og metemark, i bølgeskavl på skavl fra traktoren.
Stem på samer, kvener, kvinner,
stem på Blomster-Ole, Eng-Marie, Eple-Anton,
Guri Fagergås og Vidar Vannmann.

Stem på dem som lever her om hundre år,
stem på din sønnesønns gråt,
stem på din datterdatters første smil.
Stem på dem som aldri får fred
før verden blir en munnfull fredeligere.
Stem på brannvesenet som prøver, med et sukk,
å slukke helvete.