Slik snakker du bedre med ungdommen: – Vi må være et lag

Tale Maria Krohn Engvik kjenner ungdommen bedre enn de fleste. På boklanseringen til «Våg å være voksen», prater hun om rus, overvåking og hvordan vi kan være trygge voksne.

Estimert lesetid 5min

Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som Helsesista, har skrevet en ny bok, og denne gangen er budskapet til de voksne. Helsesista har de siste årene fått en enorm følgerskare på sosiale medier, der hun tar opp temaer ungdom synes det kan være vanskelig å snakke om. Våg å være voksen skal være en bok for foreldre, lærere og andre voksne som er rundt ungdom i hverdagen. Den 23. mars inviterte Engvik til boklansering på Cappelen Damm-huset i Oslo, der hun tok opp flere av temaene fra boka:

  • Hva gjør du når ungdommen din viser tegn til ikke å trives eller ha det bra?
  • Hvordan håndterer du eksperimentering med alkohol og andre rusmidler?
  • Hvordan være en trygg havn for ungdommen når du selv har det vanskelig?
  • Er det lurt å overvåke ungdommen?
  • Hvordan være en trygg voksen gjennom endringer i livet?
  • Hvordan være en god rollemodell som viser at det å være voksen er fint?

Se opptak av boklanseringen i videoen over. Bokbader er forfatter og journalist Kristin M. Hauge. Musikalske innslag: Venke Knutson (sang) og Stian Foss (gitar).

Våg å være voksen kan du kjøpe her!

Foto av boka «Våg å være voksen» av Helsesista, Tale Maria Krohn Engvik
(Foto: Maria Kleppe Vihovde)

En bok for voksne – for å hjelpe ungdom

På bokbadet forteller Engvik også om hvorfor hun ville skrive Våg å være voksen.

– Boka er til alle som vil lese den, ikke bare foreldre. En voksen som møter ungdom i jobben eller på fritiden. Vi voksne må være et lag, og jeg har mange med-voksne jeg ønsker å ha på laget. Hvordan voksne har det og hvordan de møter ungdom påvirker jo hvordan ungdommen har det. Sånn sett er det en bok for ungdommen, for å gjøre voksne bedre. Hvis vi støtter hverandre blir det bedre for alle, sier Engvik.

Våg å være voksen har blitt til gjennom utallige samtaler med ungdom som Helsesista har hatt gjennom sitt virke som helsesøster.

– Helsesykepleierne gjør en vanvittig viktig jobb, fordi de er der ungdommen er. Den jobben har ikke jeg lenger, men jeg er et annet sted de er, nemlig sosiale medier, sier Engvik.

Våg å være der når ting blir vanskelig

En av Engviks viktigste kampsaker, også i denne boken, er at voksne må gjøre det klart for ungdommen at de alltid kan komme til dem, uansett situasjon. Hvis ungdommen er redd for å komme til foreldrene sine når de har gjort noe galt, kan det i ytterste konsekvens få fatale følger. Helsesista understreker også at ungdom kommer til å «fucke up» en eller annen gang, uansett.

– Det kommer til å gå galt på ulike måter. Jeg har snakket med mange ungdommer som heller vil ta livet sitt enn at foreldrene skal få vite det. Jeg vil at de skal vite at de kan komme til meg, selv når de har gjort noe ordentlig galt.

Et annet eksempel hun trekker fram kan nok flere kjenne seg igjen i:

– Når de har drukket seg dritings for første gang, også er de så redd for at de blir tatt, at de heller sove ute. Det kan være ordentlig farlig.

Bilde av Helsesista, Tale Maria Krohn Engvik
Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som Helsesista, har de siste årene fått en enorm følgerskare på sosiale medier, der hun tar opp temaer ungdom synes det kan være vanskelig å snakke om. (Foto: Privat)

Familieråd og kodeord

En ting er å si at barna kan komme til deg med hva som helst, men i realiteten kan det være mye vanskeligere enn som så. Helsesista har derfor noen råd som kan hjelpe med relasjonen til barna.

– Jeg synes det er veldig fint å ha familiemøte. Jeg er alene med to barn som er snart 9 og snart 12 år, og vi har hatt familiemøte en stund uten at det trenger å være noe galt. Vi kan snakke om hvordan vi har det akkurat når, hva har skjedd i det siste, hva skjer framover, hva kan vi gjøre annerledes, hva er kjipt. Og de får muligheten til å ta ordet. Hvis det skulle skje noe som kan bli vanskelig, kan det da bli en strategi for de at de ønsker å ha familiemøte. De endrer seg jo, og mine barn er nå pre-teens, og da er det andre ting som er viktig, som jeg ikke catcher som mamma.

Mange av ideene i boken kommer fra Tale selv, men mange av dem kommer også direkte fra ungdommen via samtaler på sosiale medier:

– Det er noen ungdommer som har lært meg at de har et kodeord, og at hvis de opplever noe kjipt, føler seg utrygge, eller bare vil hjem, så kan de sende «Kiwi» eller hva som helst, så ringer foreldrene og er «kjipe» slik at de må hjem. Kodeord er ganske fint.

Våg å være voksen kan du kjøpe her!