Penelope Lea (17): – Vi kan ikke vente lenger med å handle

BarnebøkerFaktabøker for barnPenelope Lea (17): – Vi kan ikke vente lenger med å handle

– For min generasjon handler klimasaken om alt, det handler om hele livsgrunnlaget vårt, sier Penelope Lea (17). Nå er hun aktuell med «I hverandres verden» – en bok hun håper vil inspirere og motivere i arbeidet med å redde klimaet.

Estimert lesetid 5min
Penelope Lea
Selv om vi vet så mye nå, fortsetter vi å la klimasamtalen handle om små ting, sier Penelope Lea i dette intervjuet. Foto: Lars-Ingar Bragvin Andresen

Denne dramatiske sommeren har vært en tankevekker for mange: bilder av flomkatastrofer og flyktende turister som redder seg fra flammehav har blitt dagligdagse nyheter.

Nå har vi også fått konklusjonene fra første del av FNs klimarapport som konkluderer med at klimaendringene er mer omfattende enn man noen gang tidligere har sett. FNs generalsekretær António Guterres sa i en uttalelse at rapporten er «kode rød» for menneskeheten.

Klimaaktivist og UNICEF-ambassadør Penelope Lea (17) er tydelig i sin tale:

– Vi kan ikke vente lenger med å handle. Vi vet så mye nå, om klima- og naturkrisen. Men vi fortsetter å dumpe gruveavfall i fjordene våre, som i Riehpovuotna, Repparfjorden, og vi fortsetter å bore etter olje langt nord, vi fortsetter å la samtalen handle om små ting.

I sin nye bok I hverandres verden setter Penelope Lea oss inn i hva klimasaken egentlig dreier seg om på en lett forståelig måte, og passer for miljøengasjerte fra 12 år og oppover.

Barna har en rett til å bli hørt

– For min generasjon handler klimasaken om alt, det handler om hele livsgrunnlaget vårt. Om samtlige barnerettigheter. Det handler også om krig og fred og sikkerhetssituasjonen i verden, sier hun.

Barnas rolle og deres rett til å bli hørt er en sterk drivkraft for Lea. Hun har allerede vært klimaaktivist i mange år og som 16-åring ble hun valgt som UNICEF-ambassadør.

– I klimasaken er det helt avgjørende at barn og unge får muligheten til å påvirke og bruke stemmen sin. Det er tross alt vi som blir, og vil bli, rammet hardest av klimaendringene og som i tillegg må klare å takle tap og skade på en solidarisk måte.

KLIMABOKA FOR UNGE

«I hverandres verden»

Boka består av 11 samtaler om klima, natur, aktivisme, politikk og menneskerettigheter. Personene vi møter er:

 • Dag O. Hessen: Professor i biologi ved Universitetet i Oslo.
 • Gro Harlem Brundtland: Lege, tidligere statsminister og generaldirektør for Verdens helseorganisasjon (WHO).
 • Christiana Figueres: Diplomat og tidligere sjef for FNs klimakonvensjon.
 • Bjørn Hallvard Samset: Klimaforsker og en del av FNs klimapanel.
 • Jerónimo Zarco: Klimarettferdighetsaktivist, fra Mexico.
 • Kumi Naidoo: Doktor i politisk sosiologi fra University of Oxford, har hatt en rekke verv.
 • Kirsten Sandberg: Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
 • Alexandria Villaseñor: Amerikansk klimaaktivist.
 • Kelsey Juliana: Amerikansk klimaaktivist.
 • David Boyd: Miljøadvokat, professor og forfatter.
 • Ronald Jumeau: Politiker og diplomat fra Seychellene.

De små øyeblikkene

For Lea handler arbeidet med klima og natur rett og slett om at hun vil vil leve, å få oppleve alle de små øyeblikkene i livet, forklarer hun:

– Den første snøen, eller en mørk sykkeltur i desember, et isbad eller bare vinden i høyt gress. Det er øyeblikk jeg vil fortsette å ha og fortsette å oppleve. Jeg vil at videre generasjoner også skal få oppleve det. En følelse av å være en del av verden, en del av en tid, sammen med andre. Å få oppleve å leve med grunnleggende menneskerettigheter dekket.

– Jeg elsker livet. Og det jeg er glad i, vil jeg kjempe for.

Penelope Lea elsker livet og naturen. De små øyeblikkene man opplever i naturen bør også komme fremtidige generasjoner til gode, sier hun . (Foto: Lars-Ingar Bragvin Andresen)

– Menneskene i denne boken er med på å gi meg mot og krefter

Lea henter inspirasjon og styrke fra andre mennesker som jobber for klimaet, det er nettopp noen av disse vi møter i I hverandres verden.

– Alle samtalene og erfaringene de deler med meg, gir meg ny kunnskap, ny kraft og nytt mot. De gir meg nye perspektiver på verden, muligheten til å se, og se på nytt. Og akkurat menneskene jeg møter, drivkraften de gir meg, er noe av det jeg har ønsket å formidle og gi videre i boken.

I den får vi være flue på veggen når Penelopes møter et knippe personer fra den internasjonale miljø-arenaen, alle med ulike roller. Her er Dag O. Hessen og Gro Harlem Brundtland, men også tidligere klimasjef i FN Christiana Figueres og miljøaktivister fra ulike internasjonale organisasjoner.

– Jeg ønsket å dele arbeidet deres, kunnskapen deres og blikket deres på klimasaken med andre fordi jeg mener vi må hente mot fra hverandre. Disse samtalene tilfører noe viktig i klimadebatten som jeg mener vi trenger å bli minnet må hele tiden, ikke minst her i Norge. Jeg arbeider med noe som både er skremmende, vondt og samtidig veldig håpefullt. Menneskene i denne boken er med på å gi meg mot og krefter.

Klimakampen er også en solidaritetskamp

Hva er det aller viktigste du ønsker å formidle?

– Klimaendringene skjer nå, med oss, i vår levetid. Og det er vi, som lever nå, som har muligheten til å minske videre skader. Det er nå vi kan bevare. Klimakampen er en solidaritetskamp. Å virkelig ta inn over oss dette, er helt grunnleggende både for å forstå og for å løse krisen.

Vi kan ikke redde oss selv uten å samtidig redde de andre, sier Lea. Hun viser til hvordan Vesten har bidratt til en krise som nå resten av verden må være med på å rydde opp i. Vi må tenke mer solidarisk, fortsetter hun:

– Vi står foran en situasjon der klimaendringer kan føre til at millioner mennesker mister hjemmene sine og livsgrunnlaget sitt og blir sendt på flukt, der kriger og konflikter kan intensiveres på grunn av mangel på ressurser. Det er ikke slik at vi ikke vil bli påvirket selv om vi bor i Norge.

Forhåndsbestill boka nå og få den signert!