– 50 år er lite tid, men det holder – om vi bare vil

Dokumentar og samfunnNatur og dyr– 50 år er lite tid, men det holder – om vi bare vil

Endelig en klimabok som gir håp. I «2070» går den verdensledende klimaforskeren Bjørn Samset gjennom alt du lurer på om klimakrisen – og hvorfor det fortsatt er mulig å være optimist.

Estimert lesetid 5min
Foto av Bjørn Samset med boka «2070»
Bjørn H. Samset er forsker ved Cicero, og en av hovedforfatterne bak FNs nye klimarapport. I boka «2070» gir han svar på alt du lurer på om klimakrisen, og hvordan vi kan komme oss forbi den. (Foto: Anna-Julia Granberg / Blunderbuss)

Budskapet fra klimaforskerne er klinkende klart: Senest i 2070 må utslippene våre av drivhusgasser være null. Hvorfor er det sånn, hva må vi gjøre for å klare det, og er det i det hele tatt mulig? Dette er spørsmålene klimaforsker og forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning, Bjørn H. Samset, spør og svarer på i boka 2070.

Morgenbladets anmelder Thomas Hylland Eriksen kaller boka «En bibel for Thunberg-generasjonen» i sin anmeldelse, mens Klassekampen mener dette er den mest kunnskapsrike boka om klimakrisa som hittil er publisert på norsk. Bergens Tidende gir boka fem hjerter og skriver at 2070 «er boken for deg som vil vite mest mulig om hvorfor vi skal stole på klimaforskere».

Fysikeren Samset er en verdensledende autoritet på klimafeltet. I høst er han aktuell som hovedforfatter bak FNs klimapanels nyeste rapport. Samtidig har han med 2070 satt seg fore å skrive den ultimate klimaboka, også for den vanlige mannen i gata. Her får du svar på alt du lurer på om klimakrisen, og hvordan vi kan komme oss forbi den.

For klimaet har alltid endret seg, så hva er annerledes nå? Samset forklarer naturvitenskapen bak klimaendringer – hvilke faktorer som påvirker klimaet og hvordan klimaet påvirker oss. I tillegg ser han på klima i et historisk perspektiv, hvilke løsninger som finnes og legger frem mulige fremtidsscenarioer. Med andre ord: Skal du bare lese en klimabok, er denne et sikkert valg. Boka er illustrert av Arild Midthun, kjent som Norges fremste Donald-tegner.

Vi tok en prat med Samset i forkant av boka som lanseres om en drøy uke.

Boka 2070 av Bjørn H. Samset kan du bestille hjem her.

– Dypeste blikket noensinne på hvordan klimaendringene utvikler seg

Først og fremst: Vi har 50 år på oss til å gjennomføre det grønne skiftet, skriver du. Er alt håp ute?

– Absolutt ikke! Det grønne skiftet er i full gang. Utfordringen er å gjennomføre det raskt nok til at vi unngår de verste konsekvensene av klimaendringene. I boken min viser jeg at klimaet alt er blitt annerledes enn noe vi har erfaring med, og at dette er noe vi bare må tilpasse oss. Samtidig har vi et vell av muligheter til å få ned utslippene, både på kort og lang sikt. 50 år er lite tid, men det holder – om vi bare vil.

50 år er lite tid, men det holder – om vi bare vil.

Du er i disse dager aktuell som hovedforfatter av FN klimapanels rapport. Hva er nytt?

– Rapporten gir det dypeste blikket noensinne på hvordan klimaendringene utvikler seg, både for verden som helhet og i de mange ulike områdene rundt om på kloden. Hovedbudskapene er alvorlige, men tydelige: Vi har fått et nytt klima, som vi må forholde oss til i overskuelig fremtid, og endringene vil fortsette. Ekstremværet øker i omfang og styrke rundt hele kloden, på grunn av våre utslipp av drivhusgasser. Samtidig er det fortsatt stort handlingsrom dersom vi vil begrense utfordringene. Vi må tilpasse oss en ny hverdag, men ved raske og sterke kutt i utslipp kan vi fortsatt begrense global oppvarming til 1.5 grader.

– Å ignorere budskapet kan bli katastrofalt

– I boka forklarer du både hvordan vi har kommet hit og hvordan vi kan komme oss videre. Hva har vært viktigste for deg å få frem når du har jobbet med boka?

– At klimakrisen ikke er noe vi kan lukke øynene for, og som kan takles om vi bare tar utgangspunkt i alt vi vet og kan. Jeg sammenligner det med en ubehagelig telefon fra legen. Å ignorere budskapet kan bli katastrofalt. Tas det på alvor er det derimot utrolig hva summen av moderne medisin og en forbedret livsstil kan utrette. I denne boka forklarer jeg hvorfor vi må ta krisen på alvor, og også hvilke muligheter vi har når vi først har erkjent hva vi må gå i gang med. 

– Sindig dialog er første steg på veien

Hva er ditt viktigste argument mot en klimafornekter?

– Lytt til hva forskningen faktisk sier! Ikke fordi forskeres ord skal aksepteres uten videre, men fordi vitenskapen ofte har et litt annet, og dypere, budskap enn hva de vanligste mytene hevder. I boka går jeg gjennom mange av de vanligste argumentene fra klimaskeptikere. Alle sammen starter som gode og fornuftige spørsmål. Fornektelse blir det først dersom den som stiller spørsmålet ikke vil forholde seg til svaret. Sindig dialog er første steg på veien vår til 2070, og forbi klimakrisen.

I boka går jeg gjennom mange av de vanligste argumentene fra klimaskeptikere

Hva må den gjengse mannen i gata være forberedt på i årene som kommer?

– Først kraftigere ekstremvær, av den typen som oftest forekommer der han bor. Dette er den mest synlige av de direkte konsekvensene av klimaendringene. Det vil også komme indirekte konsekvenser, som for eksempel påvirkning på pris og tilgang på mat og varer, etter hvert som samfunnets ressursgrunnlag kommer under press. Sist men ikke minst må vi være forberedt på å være med på omleggingen til et samfunn hvor energien kommer fra andre kilder enn olje, kull og gass, og hvor vi må samarbeide enda tettere internasjonalt om å tilpasse oss nye klimaforhold.

Boka 2070 av Bjørn H. Samset kan du bestille hjem her.