Fra «Sifonofor» av Lisa Him-Jensen

DiktDikt om livetFra «Sifonofor» av Lisa Him-Jensen

Denne ukas dikt er hentet fra Lisa Him-Jensens diktsamling «Sifonofor», som undersøker menneskets forhold til hverandre og til naturen.

Estimert lesetid 1min
Foto av kvinne som sover
«Nå sover du som en usårlig, som en / som vet at ingen kan skade ham», skriver Lise Him-Jenseni Ukas dikt, hentet fra samlingen «Sifonofor». (Foto: Unsplash)

Lisa Him-Jensen (f. 1980) er billedkunster. I 2016 debuterte hun med dikt i antologien Signalerog i 2018 kom diktsamlingen Den sanne horisonten. Sifonofor er hennes andre bok.

I Sifonofor leker Lisa Him-Jensen seg effektivt med kontraster og motsetninger. Et gjennomgående motiv i denne diktsamlingen er menneskets avhengighet av andre mennesker, og mennesket som en del av «naturen». Hva slags mønstre inngår vi mennesker i? Og hva slags orden utgjør et «vi»?

Her er ett av diktene.

Fra Sifonofor av Lisa Him-Jensen

Nå sover du som en usårlig, som en
som vet at ingen kan skade ham

Slagside i sengetøyet, den åpne munnen, en
håndbevegelse i søvnen ligner et kjærtegn

og er kanskje det, hvem kan med sikkerhet si, du
husker ikke drømmene dine, jeg ser dem ikke