Tren hjernen din!

Vil du bli bedre til å takle stress? Vil du føle deg bedre, forbedre hukommelsen og bli mer kreativ? I så fall, beveg deg! Den moderne hjerneforskningen viser at fysisk aktivitet har fantastisk effekt på hjernen vår! Dette har vi i detalj begynt å forstå de siste årene: Fysisk aktivitet overgår alle kosttilskudd og mentale treningsmetoder til sammen!

Estimert lesetid 3min

Kunnskapen om hvordan den menneskelige hjernen blir påvirket av at vi beveger oss har ekspandert fort. Det å være regelmessig i fysisk aktivitet står i dag igjen som kanskje det aller viktigste vi kan gjøre for vår hjerne.

Det her kan høres rart ut. Om man vil ha sterkere armer er det jo armene man skal trene. Det samme burde gjelde hjernen. ”Hjernegym” burde være sudoku og kryssord. Men slik er det ikke. Forskningen viser tydelig at den beste hjernegymnastikken er at vi beveger på oss. Hjernen virker faktisk å være det organet som påvirkes aller mest om vi er fysisk aktive.

fysisk aktivitet
Etter å ha lest Hjernesterk får du en helt ny forståelse av hvorfor fysisk aktivitet er så viktig for hjernen din!

Hvordan vet vi dette?

Når forskere har gjort psykologiske tester, og undersøkt for eksempel kreativitet og hukommelse, presterer menneskene bedre på testene etter å ha vært i bevegelse.

Forskjellene er store. Resultatet på kreativitetstester øker for eksempel opp mot 60 prosent (!) om undersøkelsen blir gjort etter en rask tur på 30 minutter.

Barn som har mer gym på skolen blir ikke bare bedre i idrett – de blir også bedre i matte og norsk.

Dette gjelder også i skolen. Barn som har mer gym på skolen blir ikke bare bedre i idrett – de blir også bedre i matte og norsk. Uten å ha mer undervisning i dette! Forskning viser at noe så lite som tolv minutters fysisk aktivitet gjør barn bedre på leseforståelse, og fire minutters aktivitet (ja, du leste rett!) forbedrer barns konsentrasjon.

Flere fordeler ved fysisk aktivitet

Anders Hansen
– Fysisk aktivitet handler ikke om å være sporty, men å gi hjernen forutsetninger til å fungere så bra som mulig, sier Anders Hansen.

Både barn og voksne som er fysisk aktive tåler stress bedre. Når forskere skal teste barns stresstoleranse gjennom å utsette dem for stressende situasjoner, som å regne under tidspress, eller å holde presentasjoner foran andre barn. Det viser seg at fysisk aktive barn reagerer med mindre stressutslag og har lavere nivå i blodet av kroppens viktigste stresshormon kortisol. Barn som beveger seg synes altså å kunne håndtere stress bedre!

Hvis flere kjente til effektene, ville man definitivt tatt seg tid til å være fysisk aktiv.

Faktum er at vi i dag ikke bare vet at fysisk aktivitet har fantastiske effekter på våre tankemessige funksjoner. Vi begynner også å forstå hva det kommer av. Forskning viser at bevegelse stimulerer til bygging av nye hjerneceller. Hjernens minnesentrum Hippocampus vokser og blir fysisk større hos mennesker som mosjonerer regelmessig.

Hvorfor er ikke dette allment kjent?

Man kan spørre seg hvorfor mange ikke kjenner til disse effektene. Selv tror jeg forklaringen heter penger. Hadde et legemiddel eller kosttilskudd hatt like fantastiske effekter, ville det blitt sterkt markedsført, og som en konsekvens, noe som alle kjente til. Nå bagatelliseres kunnskapen ved å assosiere fysisk aktivitet med sport og ”hvor viktig idrett kan være for hjernen?”. Det er synd. Hvis flere kjente til effektene, ville de definitivt ta seg tid til å være fysisk aktive.

Med min bok Hjernesterk håper jeg å kunne være med å forandre synet på trening og få mennesker til å innse at fysisk aktivitet ikke handler om å være sporty, men å gi hjernen forutsetninger til å fungere så bra som mulig.

Oversatt fra svensk til norsk av Ragnhild Mork.