Dag O. Hessen ble dobbelt Brageprisvinner

Dokumentar og samfunnPopulærvitenskapDag O. Hessen ble dobbelt Brageprisvinner

Dag O. Hessen er tildelt Brages hederspris for sitt bidrag til å bygge bro mellom vitenskap og allmennheten. Vi gratulerer!

Estimert lesetid 5min
Dag O. Hessen
Dag O. Hessen fikk i år både Brageprisen i kategorien sakprosa og Brages hederspris. Han er første forfatter som vinner to priser samme år.

I tillegg til hedersprisen vant Hessen Brageprisen i kategorien sakprosa for sin bok Verden på vippepunktet. Han er dermed første forfatter som mottar to priser samme år.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

Årets prisvinner er en viktig stemme i norsk offentlighet, og har i flere tiår bidratt til å bygge en bro mellom vitenskap og allmennhet.

For å kunne videreutvikle et demokrati bygget på kunnskap, kritisk refleksjon og medvirkning, er vi som samfunn avhengig av at akademisk ansatte ved våre universiteter og høyskoler formidler sin forskning på måter som oppleves tilgjengelige for resten av befolkningen. I en tid der vi får overflod av informasjon, ønsker Brageprisen i år å fremheve hvor avgjørende det er at vi har kompetente forfattere som evner å skille mellom fakta og «fake» og som skriver bøker basert på vitenskapelige og kildekritiske metoder.

Dag O. Hessen en ener på populærfaglige formidling

Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en lang rekke vitenskapelige arbeider om temaer innen økologi og evolusjon, og har også utgitt mange populærfaglige bøker om evolusjon, om biologi og miljø og om skjæringsfeltet mellom biologi og filosofi, blant annet C – En uautorisert biografi, om grunnstoffet Karbon og VI – Samarbeid fra celle til samfunn, et forsvar for det gode mennesket i pessimismens og misantropiens tidsalder. Blant hans siste utgivelser er barneboken Tett på insekter og småkryp fra Fontini forlag.

En bok som vil gjøre deg til et bedre menneske

Tidligere har Boktips tatt en prat med Hessen om hans utgivelse VI – Samarbeid fra celle til samfunn. Boken er en biologs forsvar for det gode mennesket i pessimismens og misantropiens tidsalder. Hessen argumenterer for at vi trenger å bli klar over alle de biologiske mekanismene som gjør oss disponert for samarbeid og gode handlinger, om ikke annet fordi historien vi forteller om oss selv, har innvirkning på de valgene vi tar og hvem vi blir. Vi er, kort fortalt, en bok som vil gjøre deg til et bedre menneske.

– Jeg hadde neppe kunnet skrive boka Vi med oppvekst i Sør-Sudan eller Syria, så det er klart jeg skriver dette fra en ekstremt privilegert posisjon. Samtidig er folk flest i sin normalsituasjon faktisk hyggelige og hjelpsomme, ikke bare mot sine aller nærmeste, forteller Dag O. Hessen, som i boken Vi slår et slag for det gode menneske.

Hessen påpeker at det er de negative nyhetene som dominerer – nettopp fordi det er det som er nyheter.

– Krig, vold, korrupsjon med mer viser først og fremst hva som skjer i dysfunksjonelle samfunn, samfunn med ekstrem ulikhet hvor man får økonomiske og sosiale parallell-samfunn og situasjoner med ressursknapphet og sult. Derfor vil for eksempel klimaendringer sette vår godhet på store prøvelser med økte migrasjoner og humanitære kriser. Grunnen til at vi tror verden er nær et inferno er også fordi negative nyheter dominerer – ganske enkelt fordi det er det som er nyheter.

Måten vi betrakter oss selv på har faktisk betydning for hvem vi er.

– Mennesket er utviklet som et sosialt vesen

– Hva er det viktigste vi kan lære av boken «Vi»?

Hessen trekker frem mennesket som et sosialt vesen som en viktig del av vår suksess som art.

– Mennesket er utviklet som et sosialt vesen, først i familiegrupper og klaner, så stammer og landsbyer – og etterhvert storsamfunnet. Uten evnen til å samarbeide og stille opp for hverandre hadde vi ikke fungert som sosiale organismer, og det er essensielt at samarbeid også har gagnet individet. Dermed er empati, sympati, god og dårlig samvittighet også biologisk sett logisk, forklarer Hessen.

Biologen forklarer nærmere hvorfor mennesker er disponert for samarbeid og gode handlinger:

– Samarbeid lønner seg hos sosiale organismer, det er hele forutsetningen for sosialitet, og vi er fra evolusjonens side utstyrt med signalsubstanser i hjernen (“følelser”) som hjelper oss i dette. Så vil naturligvis ikke dette utspille seg i et kulturelt vakuum, samfunnets normer og muligheter vil både kunne forsterke eller underminere våre gode tilbøyeligheter.

Kultur og religion har ikke enerett på det gode

– Nettopp dette at vi er bedre enn vi tror, eller bedre enn vårt rykte (selv om det naturligvis avhenger av hvor dårlig rykte vi har). Et mer positivt syn på vår natur vil også innebære at vi tenker at det er naturlig også å være hyggelig og god, forklarer Hessen og sier at dette er den boken han har skrevet som er mest tilgjengelig og relevant for de aller fleste.

Hessen syntes det var på tide å få frem et mer positivt budskap om mennesker og om hvordan «vi» er.

– Måten vi betrakter oss selv på har faktisk betydning for hvem vi er. Det betyr ikke at egoisme, aggresjon og andre negative sider ikke finnes i rikelig monn, men normalsituasjonen, i alle fall for oss som lever i det privilegerte vesten, er overveiende positiv. Jeg vil også ha fram at det gode i oss også kommer “innenfra”, ikke bare utenfra, eller ovenfra, forklarer Hessen og legger til at det viktigste vi kan lære om oss selv er at vi er bedre enn det vi tror.

– Jeg vil også forklare hvorfor kultur eller religion ikke har enerett på det gode. Så vil jeg også si noe om hvilke trekk i samfunnet som kan forsterke våre gode eller dårlige tilbøyeligheter, sier Hessen.