Tre litteraturpersonligheter om Marilynne Robinson: – Står i særstilling i livet mitt

SkjønnlitteraturRomanerTre litteraturpersonligheter om Marilynne Robinson: – Står i særstilling i livet mitt

Tredje bok i mesterverket Gilead-kvartetten er nå ute på norsk. Vi ba tre litteraturpersonligheter om å fortelle om deres forhold til Amerikansk litteraturs Grand Old Lady, Marilynne Robinson.

Estimert lesetid 6min
Foto av «Gilead», «Hjem» og «Lila» av Marilynne Robinson
De tre første bøkene i Marilynne Robinsons Gilead-kvartett er nå ute i norsk oversettelse. Til høsten kommer siste bok, «Jack». (Foto: Maria Kleppe Vihovde)

Marilynne Robinson er Amerikansk litteraturs Grand Old Lady. Hennes mesterverk, Gilead-kvartetten, er en leseopplevelse som setter spor.

De to første bøkene, Gilead og Hjem, ble utgitt på norsk høsten 2022, til strålende kritikker. «En sterk kandidat til Nobelprisen», skrev Adresseavisa, mens NRKs Anne Cathrine Straume mente at Hjem «er enestående skrivekunst, et uvanlig nyansert tekstunivers som stimulerer både følelsene og intellektet».

Nå kommer tredje bok, Lila, mens fjerde og siste bok i kvartetten, Jack, lanseres til høsten.

I forbindelse med utgivelsen, skriver Eivind Myklebust i Klassekampen at «eg held Robinsons romanar for å vere blant dei aller beste som er skrivne i vår samtid».

Frem til nyutgivelsene har forfatterskapet hennes derimot gått relativt upåmerket hen her til lands, med unntak av et knippe entusiaster blant landets boklesere.

Tre av dem som har fulgt Robinsons forfatterskap over lang tid, er Kaja Schjerven Mollerin, Live Lundh og Erik Bjerck Hagen. Vi ba dem om å fortelle om deres forhold til Robinson.

Tre om Marilynne Robinson

Live Lundh, litteraturkritiker og skribent

Står i særstilling i livet mitt

Marilynne Robinsons forfatterskap står i særstilling i livet mitt. Jeg har levd med romanene hennes så tett at de like gjerne føles som rom inni meg, som fiksjonsunivers der ute i verden. Karakterene Jack, Lila og Glory, Sylvie, Ruth og Lily, er skikkelser jeg ofte tenker på, og deres dilemmaer kaster stadig nytt lys over mine egne. Slik jeg leser, handler bøkene til Robinson mye om spennet mellom hva vi vil og hva som bare rammer oss. Til en viss grad har vi mulighet til å gi form til og skape livet, og samtidig er vi maktesløse, uten kontroll på mange av de aller største, mest overordnede tingene. Det utsetter oss for urettferdighet og nåde, sorg og kjærlighet. Få har kretset inn kompleksiteten i det så godt som Robinson.

Marilynne Robinson
Marilynne Robinson. (Foto: Thomas Laisné / Getty Images)

Erik Bjerck Hagen, professor i allmenn litteraturvitenskap

Viser hva gode romaner kan gjøre

Jeg leste de fire bøkene i Gilead-serien høsten 2020 og fikk med en gang følelsen at de virkelig viser hva gode romaner kan gjøre: for det første fremstillingen av det indre liv i dets fulle sårbarhet og omskiftelighet; for det andre beskrivelser av hvordan ulike særegne personer samhandler, støter mot hverandre, unndrar seg og feilkommuniserer, uten derved at forståelse alltid uteblir eller gjensidig respekt helt forvitrer; for det tredje lyden av en fortellerstemme som omslutter og gjennomlyser sin romanverden med klokskap, stil, toleranse, visdom, sans for det som stikker seg ut, overbærenhet med dem som kommer til kort. Det er også veldig fint hvordan de fire bøkene kaster lys nytt og underlig over hverandre. Når vi leser én av bøkene, endrer vi hele tiden oppfatningen også av de tre andre.

Kaja Schjerven Mollerin, litteraturkritiker og skribent

Puster litt friere

Noe av det jeg liker aller best i Marilynne Robinsons romaner, er at hun viser kompleksiteten i måten ting skjer på i livet. Hun skriver frem en erfaring som i hverdagen har det med å forsvinne for en: Det er så mange grunner til at ting blir som de blir. Man skulle kanskje tro at hun med dette lar leseren synke ned i eksistensielle grublerier, men det føles tvert imot som et løft. Plutselig er man i kontakt med rikdommen i et øyeblikk, alt som virker samtidig: egne og andres valg, ubevisste tankemønstre og tilfeldigheter ingen av oss rår over. I de forenklende forklaringenes tid, som jeg av og til får lyst til å kalle vår tid, puster man litt friere etter å ha lest Marilynne Robinson.

ENDELIG PÅ NORSK

Marilynne Robinson

Dette er Marilynne Robinson

  • Marilynne Robinson ble født i 1947 i Idaho.
  • Debuterte i 1980 med romanen «Housekeeping», utgitt på norsk med tittelen «Over broen» i 1982.
  • Robinson er også en anerkjent essayist.
  • Hennes hovedverk, Gilead-suiten, består av fire bøker: «Gilead», «Hjem», «Lila» og «Jack». Bøkene trenger ikke leses i kronologisk rekkefølge.
  • Frem til 2016 underviste hun ved prestisjefylte Iowa Writers’ Workshop.
  • Robinson ble tildelt Pulitzerprisen for fiksjon i 2005.
  • I 2016 var hun med på Times Magazines liste over 100 mest innflytelsesrike personer.
  • Robinson er stadig nevnt nevnt som en kandidat til Nobelprisen i litteratur.
  • Barack Obama er en av Robinsons mest kjente tilhengere, og de to har hatt flere møter – blant annet gjestet Obama podcasten til The New York Review of Books sammen med Robinson.

De tre første bøkene i Gilead-kvartetten kan du kjøpe her.

Dette er Gilead-kvartetten på norsk

Her er oversikten over de tre første bøkene på norsk. Til høsten kommer fjerde og siste bok, Jack. Bøkene trenger ikke leses i kronologisk rekkefølge.

Gilead

Gilead, den første romanen i suiten, er både en lovsang og en klagesang – til Gud, til livet og til slekten som gjorde livet mulig. I 1956 nærmer pastor John Ames seg slutten av sin jordiske tilværelse, og han påbegynner et brev til sin unge sønn, en beretning om ham selv og hans forfedre. Ames en sønn av en predikant fra Iowa og barnebarn av en prest som i sin ungdom fikk et syn av Kristus bundet i lenker, og dro vestover til Kansas for å kjempe mot slaveriet. Ames’ brevroman er en historie om helligholdte, vanskelige og vonde familiebånd, men også om livet som et makeløst og forunderlig mirakel. Alltid feilbarlig, ofte dypt urettferdig, naget av tvil og skam, men likefullt mirakuløst bare i kraft av å være livet.

Gilead er tilgjengelig i pocket – bestill hjem her.

Hjem

Hjem, den andre romanen i Gilead-suiten, møter vi pastor Robert Boughton, enkemann og åttebarnsfar. Han synger på livets siste vers – fysisk svekket og stadig mer dement samtaler han helst om alt som har vært eller kunne ha vært. Så vender den fortapte og høyt savnede sønnen Jack endelig hjem etter tyve års fravær, en utstøtt drukkenbolt som bærer på tiår med dystre hemmeligheter, men som fremdeles pastorens øyensten. Jack jobber på gården og gjør sitt beste for å forsone seg med faren. Imens knytter han sterke bånd til sin søster Glory, som har vendt hjem for å stelle faren, men med en tung bagasje. Hjem er en lysende godt skrevet bok om familie og familiehemmeligheter – og om gudstroens veier og avveier.

Hjem er tilgjengelig i pocket – bestill hjem her.

Lila

Hovedpersonen Lila i den tredje romanen i Gilead-suiten, er en hjemløs og sky ungjente som har streifet omkring på landsbygda i flere år. En dag søker hun ly i en lokal kirke og møter den langt eldre pastor John Ames.
Lila blir etter hvert pastorens hustru og trekkes inn i en hverdag preget av vennlighet og omsorg, et liv som står i skarp kontrast til hennes forrige. Hun ble forsømt og mishandlet fra ung alder, og sammen med den eldre venninnen Doll levde hun et liv på rømmen, fra hånd til munn. De to hadde bare hverandre, tilfeldige medreisende og et knivblad å forsvare seg med. Når Lila kommer til Gilead og pastor Ames, må hun prøve å forsone brutaliteten og fortvilelsen i sitt forrige liv, med ektemannens milde, tilgivende kristne livssyn. Og det innebærer på mange måter å fornekte den hun var.

Lila kan du bestille hjem her.

Foto av «Lila» av Marilynne Robinson
(Foto: Maria Kleppe Vihovde)