«Angst» av Tom Kristensen

DiktDikt om livet«Angst» av Tom Kristensen

Ukas dikt, «Angst» av Tom Kristensen, åpner med den kjente setningen: «Asiatisk i velde er angsten».

Estimert lesetid 2min
Foto av mørke skyer
«Angst» sto første gang på trykk i Tom Kristensens klassiker «Hærverk» fra 1930. Knut Hamsun kalte romanen intet mindre enn «en genistrek og et kjempeverk». (Foto: Viktor Ketal/Getty)

Diktet «Angst» er hentet fra en av Nordens beste romaner fra forrige århundre: Hærverk av Tom Kristensen. Den kom ut i 1930 og fikk Knut Hamsun til å skrive til forfatteren:

«En genistrek og et kjempeverk … jeg beder Dem motta min ærbødige hyldest. Jeg har selv skrevet bøker, det mangler ikke, men nu er jeg ydmyk, ingen bok er som Deres.»

Selvdestruktiv journalist

Handlingen i Hærverk foregår i København i 1920-årene. Hovedpersonen, Ole Jastrau, er journalist, en radikal litterat hvis tilværelse styres mellom hjemmet, avisredaksjonen og byens barer. Han beslutter seg for å gå i hundene. Hærverk er romanen om hvordan han nettopp lykkes i det.

I en tåke av jazz, erotikk og alkohol forlater han kone og barn, jobb og venner og skjener vekk fra all deltagelse i verdens skjeve gang.

Dikt om bearbeiding av angst

I romanen oppdager Jastrau at en annen viktig person i boken, dikteren Steffensen – visstnok inspirert av Aksel Sandemose, har skrevet et dikt om å bearbeide sin angst. Dette diktet fikk senere tittelen «Angst» og kom ut i diktsamlingen En fribytters ord fra 1932.

Her er diktet hentet fra Hærverk utgitt i 2014 og oversatt til norsk av Johan Fredrik Grøgaard.

Angst

Asiatisk i velde er angsten.
Den er modnet med umodne år.
Og jeg føler det daglig i hjertet,
som om verdener daglig forgår.

Men min angst må forløses i lengsel
og i syner av redsel og nød.
Jeg har lengtet mod skipskatastrofer
og mot hærverk og plutselig død.

Jeg har lengtet mod brennende byer
og mot menneskeraser på flukt,
mot oppbrudd som rammet allverden
og et jordskjelv som kaltes Guds tukt.

Dette Danmarks Radio-portrettet av Tom Kristensen er en ekte arkivskatt.