Slik blir du mer bevisst på hva kroppen prøver å fortelle deg

Familie, helse og livsstilHelseSlik blir du mer bevisst på hva kroppen prøver å fortelle deg
Estimert lesetid 3min

Den første utgaven av Når livet setter seg i kroppen kom ut for 16 år siden. «Dette er boken som nekter å dø!» sier redaktør Turid Løvskar. Fagbokhandler i Norli bokhandel, Kari Lier, forteller at hun jevnlig har kunder som spør etter boken. Og nå er altså Når livet setter seg i kroppen ute i en 4. utgave.

Så hva er det med denne boken som gjør at den fortsatt blir etterspurt? Hovedbudskapet i Når livet setter seg i kroppen er at det er de færreste plager eller sykdommer som har en enten fysisk eller psykisk årsak. Vi er hele mennesker der kropp og sinn påvirker hverandre, og plagene kan ha mange komplekse og individuelle årsakssammenhenger.

Forfatterne av boken er Eldri Steen, sykepleier og helse- og veiledningspedagog, Liv Haugli, lege og spesialist i arbeidsmedisin og Michael de Vibe, lege og familieterapeut med doktorgrad i mindfulness.

Øvelser og pasienthistorier

Livet setter seg i kroppen på oss alle. Kroppens tale er tydelig, men overdøves ofte av stemmer som sier at vi må, bør og skal. Derfor må kroppen stadig rope høyere for å bli hørt. Det kan gi seg uttrykk i blant annet smerter, indre uro og stress, men de færreste plager har enten en psykisk eller en fysisk årsak. Vi er hele mennesker der kropp og sinn påvirker hverandre, og plagene kan skyldes mange komplekse og individuelle forhold. Heldigvis kan vi lære oss å lytte til kroppens signaler og ta dem på alvor før plagene setter seg fast.

Gjennom øvelser og pasienthistorier viser denne boken deg hvordan du kan bli mer bevisst hva kroppen prøver å fortelle. Her får du verktøy til å arbeide med kroppens signaler, og dermed bli i stand til å ta et bedre grep om livet.

Nytt kapittel

Kapittel tre i boken heter Oppmerksomt nærvær og endringer i kropp, sinn og hjerne, og er skrevet av Michael de Vibe, som har undervist i oppmerksomt nærvær på livsstyrketreningen i 15 år. Kapittelet inneholder blant annet en modell for trening i oppmerksomt nærvær. Dette går ut på å styrke oppmerksomheten, regulere følelser og øke selvinnsikten.

Klart og lettfattelig

Tidsskriftet for Den norske legeforeningen skriver dette i sin anmeldelse av boken:

«Denne boken retter seg mot personer som sliter med smerter og plager i kroppen, og kan med stort utbytte leses av helsepersonell som strever med denne store pasientgruppen […] forfatterne [får] frem sin underliggende filosofi uten å ty til omfattende teoretiske forklaringer. Språket er gjennomgående klart og lettfattelig, og alle kan ha nytte av å forsøke å snakke nærmere med kroppen sin.»