Seks av historiens mest kjente taler

Dokumentar og samfunnHistorieSeks av historiens mest kjente taler

I «Historiens Taler» trekker forfatter Simon Sebag Montefiore fram historiens aller største taler. I denne saken har vi sett på seks av dem.

Estimert lesetid 5min
Foto av Winston Churchill med omslag av "Historiens Taler"
En av de over 80 talene Montefiore trekker fram i sin bok er fra Winston Churchill, og omtales som et mesterverk. (Foto: Yousuf Karsh / Creative commons)

Hva er det som gjør at noen taler blir stående? Er det retorisk brillianse, et sterkt tema eller tid og sted? Av alle talene som blir framført er det bare noen få som går inn i historien. Dette er taler, på godt og vondt, som går inn i evigheten etter at taleren har sagt ordene, og som har blitt framført på kritiske punkter i historien. Det er slike kjente taler forfatter Simon Sebag Montefiore skriver om i sin nye bok Historiens taler – stemmene som forandret verden, og i denne saken skal vi se på 6 av de over 80 talene Montefiore trekker fram i boken.

Boka Historiens taler kan du bestille hjem her.

Topp seks: Historiens mest kjente taler

1. Winston Churchill: «Blod, svette og tårer», 13.mai 1940

Bilde av Winston Churchill som har en av historiens mest kjente taler
(Foto: Yousuf Karsh / Creative commons)

Gjennom 30-taller var Churchill nesten alene på den politiske høyresiden om å advare mot Hitlers voksende makt, og innflytelse over Europa. I denne perioden var på mange måter Churchills politiske karriere på hell, og det var ikke hans, men statsminister Neville Chamberlains oppgave å stoppe Hitlers frammarsj etter krigens utbrudd i 1939. Churchill tok likevel over som statsminister i Storbritannia den 10.mai 1940, og endret landets kurs med det samme. Tre dager senere holdt han den talen han hadde ventet på hele livet. Talen som skulle samle nasjonen, og som Montefiore i boken omtaler som et mesterverk.

Jeg vil si til Huset, som jeg har sagt til dem som er gått med i den nye regjeringen: Jeg har ingenting annet å tilby enn blod, slit, tårer og svette.

Winston Churchill, 13. mai 1940.

2. Kleopatra «Jeg vil ikke bli ført frem i triumf», 30 f.Kr.

Bilde av Kleopatra som har en av historiens mest kjente taler
(Creative commons)

Det finnes noen historiske personer som ikke bare er viktige, men som definerer en hel historisk periode, og en av disse er dronning Kleopatra. Den unge dronningen styrte sitt dynasti med en stø og brutal hånd. Da hun tok over makten var dynastiet i oppløsning, men med kløkt, utspekulert sensualitet og en forståelse for det politiske spillet, klarte hun å ta opp kampen mot romerriket. I år 31. f.Kr må hun likevel gi tapt for hærføreren Octavian. Han sier han skal spare henne, men hun skjønner raskt hans hensikt, og framsier den korteste talen i denne boken, før hun tar sitt eget liv.

Jeg vil ikke bli ført frem i triumf.

Kleopatra, 30 f.Kr.

3. Nelson Mandela: «Regnbuenasjonen», 10. mai 1994

Bilde av Nelson Mandela som har en av historiens mest kjente taler
(Foto: Ukjent / Creative commons)

Nelson Mandela kom endelig ut etter 30 år i fengsel i 1991. Sør-Afrikas befolkning hadde blødd under apartheid, og alt lå til rette for sterke represalier mot dem som hadde vært ansvarlige. I 1994 ble Mandela president og valgte likevel ikke å satse på hevn eller sinne, men forsoning. Talen «Regnbuenasjonen» var Mandelas første tale som statsoverhodet, og viser hvor vakre og sterke det talte ord kan være.

Tiden er kommet for å lege sårene.
Tiden er kommet for å bygge bro over kløften mellom oss.
Tiden er kommet for å bygge.

Nelson Mandela, 10.mai 1994

4. Martin Luther King Jr.: «Jeg har en drøm», 28. august 1963

Bilde av Martin Luther King Jr. som har en av historiens mest kjente taler
Foto: Ukjent / Creative commons

Mandelas tale var sterkt inspirert av det som for mange er den største talen av dem alle: Martin Luther King Jr. sin «Jeg har en drøm». Få talere gjennom historien har vært bedre en King Jr., og da han i 1963 holdt denne talen var det med både stoisk ro, sinne og frustrasjon, men også med håp. «Jeg har en drøm» ble i 1963 framført for 250 000 mennesker i Washington DC under en stor demonstrasjon mot raseskillet i USA, og endret på mange måter historien for alltid, men dessverre er denne talen fremdeles høyaktuell i dag.

Jeg har en drøm om at denne nasjonen en dag vil reise seg og leve opp til den sanne betydningen av sin trosbekjennelse: Vi anser det som en selvinnlysende sannhet at alle mennesker er skapt like.

Martin Luther King Jr., 28. august 1963

5. Malala Yousafzai: «Én penn og én bok kan forandre verden», 12. juli 2013

Bilde av Malala Yousafzai som har en av historiens mest kjente taler
(Foto: www.sarahjeynes.com / Creative commons)

I Montefiores bok finner man også taler, som kanskje ikke er like kjente, men som like fult er ekstremt viktige. En av disse talene kommer fra fredsprisvinner Malala Yousafzai. 15 år gammel var hun allerede et kjent navn i hjemlandet Pakistan, og ble, på grunn av sine utalelser mot regimet, skutt i hodet mens hun satt på en skolebuss. Malala overlevde, og på sin 16 års dag fikk hun tale i FN om menneskerettigheter og kompromissløs kvinnekamp.

Så her står jeg, én jente blant mange.
Jeg taler ikke for meg selv, men for alle jenter og gutter.
Jeg tar ordet – ikke for å rope høyt, men for at de uten en stemme skal bli hørt.

Malala Yousafzai – 12. juli 2013

6. Sokrates: «Det uutforskede liv er ikke verdt å leve», 399 f.Kr.

Maleri av Sokrates' forsvarstale; som er en av historiens mest kjente taler
(Creative commons)

Denne sakens desidert eldste tale kommer fra den vestlige filosofihistoriens definitive gudfar, og er også en av historiens mest kjente taler. Sokrates mente at kunnskap var kilden til lykke, og prøvde derfor til det ytterste å fremme sannhet, og selvransakelse i hvert eneste mennesket. For dette mistet han livet, men hans talte ord har gitt ekko, helt fram til i dag.

For dere, mine mordere, spår jeg at straks jeg er død, skal det komme over dere en mye verre straff enn den dere dømte meg til. Meg har dere drept fordi dere ville slippe å gjøre opp regnskap over livet …

Sokrates – 399 f.Kr.

Dette var bare noen av de over 80 kjente taler som Montefiore trekker fram i sin bok. I tillegg finnes taler av blant annet Adolf Hitler, John F. Kennedy, Gandhi, Jesus og Donald Trump, for å nevne noen. Historiens taler er uten tvil en bok å la seg fascinere og inspirere av.

Boka Historiens taler kan du bestille hjem her.

Foto av boka «Historiens taler» av Simon Sebag Montefiore
(Foto: Maria Kleppe Vihovde)