«Det er ingen hverdag mer» av Gunvor Hofmo

DiktNorske dikt«Det er ingen hverdag mer» av Gunvor Hofmo

«Det er ingen hverdag mer» av Gunvor Hofmo er et sterkt dikt om krigens råskap og redsler.

Estimert lesetid 1min
Foto av familie på flukt
«Gud, hvis du ennå ser: / det er ingen hverdag mer.», skriver Gunvor Hofmo i sitt kjente antikrigsdikt «Det er ingen hverdag mer». (Foto: Getty)

Gunvor Hofmo (1921-1995) var en av etterkrigstidens fremste lyrikere. Hofmo ga ut to diktsamlinger rett etter krigen med de skremmende, og for henne helt nakne, titlene Jeg vil hjem til menneskene og Fra en annen virkelighet.

Mange av Gunvor Hofmos dikt var preget av andre verdenskrig og dens råskap og redsler. Dessverre er disse også aktuelle i dag. «Det er ingen hverdag mer» er hentet fra Jeg vil hjem til menneskene som kom ut i 1946.

Det er ingen hverdag mer

Gud, hvis du ennå ser:
det er ingen hverdag mer.

Det er bare stumme skrik,
det er bare sorte lik

som henger i røde trær!
Hør hvor stille det er.

Vi vender oss for å gå hjem
men alltid møter vi dem.

Alt vi fornemmer en dag
er de dreptes åndedrag!

Om vi i glemsel går:
det er asken deres vi trår.

Gud, hvis du ennå ser:
Det er ingen hverdag mer.