«Boken» av André Bjerke

DiktDikt om livet«Boken» av André Bjerke

Endelig er bokhøsten her. Ukas dikt er André Bjerkes «Boken», en hyllest til bøkenes kraft.

Estimert lesetid 1min
«En bok er en rikdom, / en bok er en venn, / og kan vel ditt vennskap fortjene, / for han som har lært seg å lese i den, / blir aldri på jorden alene», skriver André Bjerke i sin hyllest til boken. (Foto: Unsplash)

Sommeren er dessverre over, men heldigvis følges den av bokhøst. Nesten daglig kommer det nå ut nye og fantastiske bøker. Jeg sier med Georg Brandes: «Bøkene er våre beste venner, selv når de vender oss ryggen.» Derfor er Ukas dikt en hyllest til bøker og lesning.

André Bjerke (1918 – 1985) var en av etterkrigstidens toneangivende forfattere og en av våre største lyrikere. Han deltok aktivt i kultur- og språkdebatter, og han sloss blant annet for riksmåls-saken og tradisjonelle verseformer i dikt.

Boken

Den riktige bok er en havegrind
til et land du får skjenket som gave.
For enhver står den åpen!
Enhver kan gå inn
og bli gjest i en eventyrhave.

De skjønneste planter,
hvis blomster er ord,
står stille og gror her i haven.
Her er det bokstavenes trollmenn bor,
og svinger med ord-tryllestaven.

En bok er en rikdom,
en bok er en venn,
og kan vel ditt vennskap fortjene,
for han som har lært seg å lese i den,
blir aldri på jorden alene.

Se André Bjerke snakke om sin egen skrivemåte