«Nok» av André Bjerke

DiktDikt om kjærlighet«Nok» av André Bjerke

«Nok» er et av André Bjerkes vakreste kjærlighetsdikt.

Estimert lesetid 1min
Foto av to glade eldre folk i regnvær
«Du løfter meg opp / i de saliges flokk. / Et eneste smil / av din munn er nok.», skriver André Bjerke i sitt dikt «Nok». (Foto: Getty)

André Bjerke (1918 – 1985) var en av etterkrigstidens toneangivende forfattere og største lyrikere. Han deltok aktivt i kultur- og språkdebatter, og sloss blant annet for riksmålssaken og tradisjonelle verseformer i dikt.

Bjerke var meget allsidig og skrev også krimbøker under psevdonymet Bernhard Borge. Mest kjent av disse er kanskje De dødes tjern fra 1942.

«Nok» kom ut første gang i diktsamlingen En kylling under stjernene fra 1960. Her er det hentet fra Samlede dikt.

Nok

Du styrter meg ned
i et ragnarokk.
En eneste klang
i din røst er nok.

Du løfter meg opp
i de saliges flokk.
Et eneste smil
av din munn er nok.

Se en annen lyriker, Trygve Skaug, lese et av sine kjærlighetsdikt. (Video: Åsmund Holien Mo)