Gro Dahle: Bøkene som gjør det lettere å snakke med barn om psykisk helse

BarnebøkerGro Dahle: Bøkene som gjør det lettere å snakke med barn om psykisk helse

Gro Dahle står bak et helt bibliotek med gode samtalebøker om vanskelige temaer som kjønnsforvirring, incest, omsorgssvikt og skilsmisse.

Estimert lesetid 4min
Jente med blad
Det kan være vanskelig å finne ordene når man skal snakke om følelser. Bøker kan være gode samtalestartere for både barn og voksne.(Foto: Unsplash/Gabby Orcutt)

Også barn har en psykisk helse, og utsettes for erfaringer og opplevelser som kan være krevende å takle. Ofte kan det være vanskelig nok for voksne å håndtere egne følelser, om de ikke også skal samtale med og støtte barn.

I anledning Verdensdagen for psykisk helse har vi funnet frem noen av Gro Dahles bøker, det er bildebøker som egner seg godt som et utgangspunkt i samtaler mellom barn og voksne om vanskelige temaer.

Bøkene er like egnet for barn som for voksne lesere

Gro Dahles bildebøker kan leses som rene fabler, men også brukes aktivt i samtaler og i ren terapisammenheng – både for utsatte barn og for voksne pasienter. Flere av utgivelsene står faktisk på pensumlistene til  barnevernutdanningen og andre aktuelle studier ved ulike høgskoler.

Om kjønnsforvirring

Denne nydelige bildeboken handler om kjønn og identitet, og om å lure på om man er gutt eller jente. Det handler om hva som skjer om man våger å være seg selv. I boka møter vi Olli, mamma og pappas lille gutt. Pappaen som vil at Olli skal bli stor og sterk. Men Olli er sterk i øynene og god til å se. Han ser alt som er for lite og trangt, og opplever at navnet er som en altfor stram gener. Det er datteren av Gro Dahle, Kaia Dahle Nyhus, som har illustrert boka.

Om sinne og vold

Undersøkelser viser at 1 av 5 barn blir utsatt for mild, fysisk vold fra en av foreldrene. Den psykiske volden er antagelig enda mer utbredt. Dragen tematiserer hvordan det er for lille Lilli å leve med en uforutsigbar og tyrannisk mor. I Sinna Mann møter vi en en voldelig pappa og en veldig redd gutt, lille Bo. Lilli er helt alene i møtene med Dragen, inntil det dukker opp en dragetemmer. Bo og mamma er redde sammen. Historien i Sinna Mann er også filmatisert. Det fortelles at selv Kongen gråt da han så filmen.

Incest og omsorgssvikt

Blekkspruten (2016) tar opp noe av det vondeste og vanskeligste et barn kan utsettes for; seksuelle overgrep fra en nærstående. I dette tilfellet fra en storebror. I Håret til mamma (2007) og Akvarium (2014) er det roller som snus. Her møter vi barnet som omsorgsperson og mødre med psykiske utfordringer, som ikke evner å være tydelige voksenpersoner og omsorgsgivere for barna sine.

Det usynlige barnet


Slem eller snill er ofte misbrukte begreper. Å være snill blir gjerne fremhevet som noe positivt. Men i boken Snill møter vi det unnselige og usynlige barnet, som til slutt blir helt borte. Da blir plutselig det å være «snill» noe helsefarlig. Hvordan kan man få hjelp til å finnes og synes i verden?

Skilsmisse

Krigen tar opp barnets opplevelse når foreldre skiller lag og går i krig mot hverandre. Denne boken er det Gro Dahle og datteren Kaia Dahle Nyhus som står bak. Her tematiseres forhold og situasjoner som veldig mange barn opplever og har vondt av.

Barn og pornografi


Det er en kjensgjerning at svært mange barn i tidlig alder stifter bekjentskap med porno på nett. Den er bare noen tastetrykk unna, og da er også dette noe voksne må forholde seg til og snakke med barn om. Da kan Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus bok Sesam, sesam (2017), være en god hjelper og samtaleassistent.

Pubertet

Megzilla  er en bok som handler om pubertet. Om de helt nære tingene, om identiet og kropp, venner og familie. Den handler også om å føle seg sett, – eller oversett. I boken møter vi Ingeborg. Men hvordan er det egentlig å være Ingeborg når kroppen hennes og tankene hennes forandrer seg til noe Ingeborg nesten ikke kjenner igjen?