«Skilsmissehelter» vil få barn til å føle seg sett og hørt i foreldrenes skilsmisse

Barn 10-12 årBarn 8-10 år«Skilsmissehelter» vil få barn til å føle seg sett og hørt i foreldrenes skilsmisse

– I bruddsituasjonen er man i en krise. Det å oppleve at man blir sett da kan være avgjørende for veien videre, sier barneadvokat Trude Trønnes Eidsvold. Sammen med Rosa von Krogh har hun skrevet «Skilsmissehelter», en bok til barn på barns egne premisser.

Estimert lesetid 3min
Barn med superheltmaske
Skilsmissehelter er en veiviser for alle som trenger informasjon om hvor det er hjelp å få, og om hvilke rettigheter barn har når foreldrene deres skiller seg. (Foto: Jessica Rockowitz/Unsplash)

For mange barn blir hverdagen snudd på hodet når foreldrene tar ut skilsmisse. Og hvert år opplever over 20 000 barn at foreldrene deres går fra hverandre.

Noen av disse ender opp på barneadvokat Trude Trønnes Eidsvolds kontor. Hun jobber med saker hvor barn er involvert; enten for foreldre, eller oppnevnt som advokat for barn.

Sammen med antropolog, designer og skribent Rosa von Krogh har hun skrevet boka Skilsmissehelter, en bok på barnas premisser.

Barn tar ofte for mye ansvar

– I bruddsituasjonen er man i en krise. Det å oppleve at man blir sett da kan være avgjørende for veien videre. Noen ganger er det nok å si hei, jeg vet hva som skjer nå og vit at jeg er her om du trenger noen å snakke med, sier Trønnes Eidsvold.

Hun jobber alltid mot det beste for barnet, og noen ganger handler det om å være rådgiver for foreldrene. Det er kanskje lett å tenke at barn har rett til å bli hørt, men i praksis betyr dette også at barnas ønsker og tanker må settes inn i konteksten de er i, forteller hun.

– Barnets stemme kan noen ganger bære bud om lojalitet og parentifisering. Husk at de barna som opplever vanskelige brudd som oftest har levd med foreldre som har hatt vanskelige samliv og er preget av det i relasjonene sine. De tar ofte for mye ansvar. 

– Dette er barnas bok

Skilsmissehelter er en veiviser for alle som trenger informasjon om hvor det er hjelp å få, og om hvilke rettigheter barn har når foreldrene deres skiller seg. Forfatterne støtter seg på både psykolog, helsesykepleier og jurist for å svar på spørsmål og veilede barna. I Skilsmissehelter deler også andre barn sine erfaringer med oppbrudd på hjemmebane, i et barnepanel som svarer på spørsmål. Alle disse rådene gir forhåpentligvis også barna troa på at ting blir bedre og løser seg etter hvert.

Barnepanelet består av fem barn i alderen 9-14 år. Her gir de råd om pakking.

–  Dette er ikke en selvhjelpsbok, fordi skilsmisser er aldri barns skyld eller ansvar. Likevel håper jeg den er nyttig. At barna som leser den kjenner seg igjen, føler seg sett og hørt, og veiledet av dyktige fagpersoner, sier medforfatter Rosa Von Krogh.

Trude Trønnes Eidsvold (t.v) og Rosa Von Krog (t.h) har skrevet en bok med mange råd og vink til barn som opplever at foreldre går fra hverandre. (Foto: Guri Pfeifer.) 

Både Von Krogh og Tønnes Eidsvold har opplevd skilsmisse selv på kroppen; sistnevnte som skilt selv, og von Krog som skilsmissebarn.

Hun har jobbet både med den visuelle formidlingen og teksten i boka. Det viktigste for henne har vært å snakke med barna og ikke til dem:

– Gjennom intervjuer og brukertester har barna delt sine historier, og åpnet opp om hva de er opptatt av og redde for. Denne boka er deres bok. Det gjør prosjektet helt spesielt, sier hun.

Gå inn på nettsiden Skilsmissehelter og les mer om prosjektet!

Psykolog Emma Johannessen er med gjennom boken og gir faglige råd, det gjør også en helsesykepleier og et barneråd, i tillegg til advokat Trude Trønnes Eidsvold. (Illustrasjon: Kine Yvonne Kjær)