Nye dikt av Sæterbakken funnet 30 år etter at de ble skrevet

LyrikkUkategorisertNye dikt av Sæterbakken funnet 30 år etter at de ble skrevet

Det var på et loft i Nedre Eiker, under en storopprydning i 2016, at Øivind Hånes fant de upubliserte tekstene til Sæterbakken, 30 år etter at de ble skrevet. Nå blir diktene utgitt, i forbindelse med nyutgaven av de selvbiografiske notatene «Ikke noe av dette handler om meg».

Estimert lesetid 3min

Manuset til Dyrene drømmer, mennesker sover gjemt i en gammel pappeske


Øivind Hånes har skrevet om oppdagelsen av Sæterbakkens upubliserte manuskript i forordet på den nye utgivelsen. Forordet til diktsamlingen er kalt Kvistværelser og refererer til loftet der manuset ble funnet, langt nede i en gammel pappeske.

Slik beskriver Hånes gjenoppdagelsen av Sæterbakkens tekster:

«Tittelen sa meg først ingenting, men så demret det. Oslo, vinteren 1986, februar eller mars. Jeg skannet inn tekstene og sendte kopier til folk som sto Stig nær, men ingen hadde vært borti dette. Var det mulig? Hvordan kunne et sånt manuskript ha holdt seg under radaren i så mange år, spesielt etter at Stig gikk bort i januar 2012 og man begynte å saumfare kriker og kroker etter gamle fragmenter og skisser? 30 år er lang tid. Det er en generasjon, mer enn en tredjedel av et gjennomsnittlig menneskeliv i vår del av verden».

Ikke noe av dette handler om meg av Stig Sæterbakken
Da Stig Sæterbakken døde i 2012, etterlot han seg et manus med selvbiografiske notater. Tekstene spenner fra stilistiske essay til slapstick-humor, og gir oss innblikk i dagligliv og familieliv, skildrer vennskapets betydning og betydningen av andre forfatterskap, alt i Sæterbakken overbevisende litterære form. Dette er et sterkt vitnesbyrd fra et av samtidens viktigste forfatterskap. Nå er Ikke noe av dette handler om meg ute i ny utgave, med uutgitte dikt som ble funnet i 2016.

Kjent med Sæterbakken i Oslo høsten 1985


Hånes og Sæterbakken jobbet sammen på et magasin kalt SOGAR som ble startet forsommeren 1985. På nyåret 1986 fikk Hånes et manus til en diktsamling av Stig med tittelen Dyrene drømmer, mennesker sover. Tekstene hadde blitt skrevet ned spontant mens Sæterbakken gikk rundt i Lillehammer bys malerisamling og betraktet fotokunst av Morten Haug. De korte diktene ble skrevet ned på lapper og hengt opp ved siden av bildene på veggene i galleriet.

«Stig ville gjerne høre hva jeg mente om disse tekstene som han i etterkant av utstillingen hadde skrevet ned på maskin og samlet i manusformat. Jeg takket selvsagt ja, tok manuset med meg hjem, leste og ble imponert. Jeg spurte når og hvor det skulle komme ut, men han kunne ennå ikke si noe sikkert om det», forteller Hånes.

Ønsker du å lese flere artikler, forfatterintervjuer og få boktips så meld deg på nyhetsbrev her!

Imponerende refleksjonsnivå


Hånes beskriver i forordet hvor forbauset han ble over refleksjonsnivået til Sæterbakken som tjueåring.

«Jeg aner ikke hva Stig drev med i sin ungdom, men det som er helt sikkert er at han hadde utviklet et apparat til å fortolke den verdenen han levde i som gikk langt utenpå sine jevnaldrende. Det er en grunn til at de fleste forfattere debuterer når de er mellom 35 og 40 år. Det tar tid å leve et liv som kan synke ned og inn i ens marg og bein og bearbeides på en måte som gjør at det kan tyte ut igjen i form av litteratur. Ikke desto mindre var det akkurat det denne bråmodne 20-åringen kunne».

De nyoppdagede diktene har tydelige fellestrekk med tidligere utgitte diktsamlinger av Sæterbakken.

Les også: Redaktøren om Stig Sæterbakken: Å holde noen i nakkeskinnet