Nesten ingen svarer riktig på de viktigste faktaene om globale samfunnstrender

Dokumentar og samfunnSamfunn og debattNesten ingen svarer riktig på de viktigste faktaene om globale samfunnstrender

Er andelen fattige av verdens befolkning halvert eller fordoblet de siste 20 årene? Ta testen og sjekk kunnskapene dine.

Estimert lesetid 4min
Hva kan du om verden vi lever i? Boken Factfulness tar utgangspunkt i vanlige feilkoblinger hjernene våre gjør når den kategoriserer informasjon. (Foto: Andrew Neel/Unsplash)

Boken Factfullness handler om verden og hvordan vi skal forstå den. Her kan du teste hvor mye du kan selv ved å svare på følgende 13 faktaspørsmål. Svarene på hvordan det står til med kunnskapen din, får du nederst på siden. Lykke til!

1. Hvor stor andel av alle jenter i lavinntektsland fullfører i dag grunnskole?

…… A: 20 prosent
…… B: 40 prosent
…… C: 60 prosent

2. Hvor bor størstedelen av verdens befolkning?

…… A: I lavinntektsland
…… B: I middelinntektsland
…… C: I høyinntektsland

3. I løpet av de siste 20 årene er andelen av verdens befolkning som
lever i ekstrem fattigdom …

…… A: nesten fordoblet
…… B: mer eller mindre uforandret
…… C: nesten halvert

4. Hva er den forventede levealderen i verden i dag?

…… A: 50 år
…… B: 60 år
…… C: 70 år

5. I dag er det 2 milliarder barn i alderen 0–15 år i verden. Hvor mange
barn vil det ifølge FNs eksperter være i år 2100?

…… A: 4 milliarder
…… B: 3 milliarder
…… C: 2 milliarder

6. Ifølge FN kommer jordens befolkning til å øke med 4 milliarder  mennesker frem til 2100. Hva er den viktigste årsaken til denne økningen?

…… A: Det vil være flere barn (under 15 år)
…… B: Det vil være flere voksne (i alderen 15–74 år)
…… C: Det vil være flere svært gamle mennesker (75 år og eldre)

7. Hvordan har antall dødsfall per år som følge av naturkatastrofer
endret seg i løpet av de siste 100 årene?

A: Det er mer enn fordoblet
……B: Det er omtrent uforandret
……C: Det er redusert til under halvparten

8. Det er omtrent 7 milliarder mennesker i verden i dag. Hvilket kart  viser best hvor de bor? (Hver figur representerer 1 milliard mennesker.)

9. Hvor stor andel av alle ettåringer i verden har i dag blitt vaksinert
mot en sykdom?

…… A: 20 prosent
…… B: 50 prosent
…… C: 80 prosent

10. Globalt sett har 30 år gamle menn gått gjennomsnittlig 10 år på
skole. Hvor mange år har kvinner på samme alder gått på skole?

…… A: 9 år
…… B: 6 år
…… C: 3 år

11. I 1996 var både tiger, panda og svart neshorn oppført som truede
arter. Hvor mange av disse tre artene er mer kritisk truet i dag?

…… A: To av dem
…… B: En av dem
…… C: Ingen av dem

12. Hvor stor andel av verdens befolkning har i dag en viss tilgang til
elektrisitet?

…… A: 20 prosent
…… B: 50 prosent
…… C: 80 prosent

13. Globale klimaeksperter mener at gjennomsnittstemperaturen i
verden i løpet av de neste 100 årene vil …

…… A: stige
…… B: forbli uforandret
…… C: synke

Her er de riktige svarene:
1: C, 2: B, 3: C, 4: C, 5: C, 6: B, 7: C, 8: A, 9: C, 10: A, 11: C, 12: C, 13: A
Gi deg selv ett poeng for hvert riktige svar og skriv ned totalsummen din.

Spent på hvordan poengsummen din er i forhold til andre? Forfatteren av Factfulness skriver følgende i boken:

«Hvordan gikk det? Hadde du mange gale svar? Følte du at du måtte gjette mye? I så fall kan jeg si to ting for å trøste deg. For det første, når du er ferdig med denne boken, kan du svare mye bedre. Ikke fordi jeg har fått deg til å pugge en masse global statistikk. (Jeg er professor i internasjonal helse, men jeg er ikke gal.) Du kommer til å gjøre det bedre fordi jeg har delt et sett enkle tenkeverktøy med deg. De kommer til å hjelpe deg til å få det store bildet riktig og gi deg en bedre følelse av hvordan verden faktisk fungerer, uten at du har måttet lære deg alle detaljene.

Og for det andre: Hvis du gjorde det dårlig på denne testen, er du
i svært godt selskap.

I løpet av de siste tiårene har jeg stilt hundrevis av slike faktaspørsmål,
om fattigdom og rikdom, befolkningsvekst, fødsels- og dødstall,
utdanning, helse, kjønnsforskjeller, vold, energi og miljø – grunnleggende
globale mønstre og trender – til tusenvis av mennesker over
hele verden. Testene er ikke kompliserte, og det er ingen lurespørsmål.
Jeg sørger for at jeg bare bruker fakta som er veldokumenterte og udiskutable.

Likevel gjør de fleste det svært dårlig.»