Konkurransementalitet

Dokumentar og samfunnKonkurransementalitet
Estimert lesetid 5min

En fordomsfri guide til de neste åtte årene: Fred, frihet og alt til en pris.

Jeg innrømmer det: Jeg har undervurdert mennesker. Lenge har jeg tenkt at hvis noen er uenig med meg, så er det fordi de har blitt lurt. Hvis noen slanker seg eller trener eller står over desserten, er de ofre for kroppstyranniet. Hvis noen liker Dan Brown, er de blindet av markedsføring og tidsmessig dragning mot konspirasjoner. Og hvis noen stemmer borgerlig, er det fordi de har blitt manipulert. Har jeg tenkt.

Jeg tok feil. Folk liker å kunne bruke de gamle buksene sine. De syns Dan Brown skriver spennende. De vil ha mindre stat og mer valgfrihet.

Disse siste, og det fins mange av dem, syns det er for vanskelig å drive næringsvirksomhet og at flere må få slippe til. De vil fjerne køene i det offentlige ved å la private slippe til og tilby tilsvarende tjenester. De vil styrke brukernes rettigheter og gi dem valget mellom flere tilbydere.

Jeg har gått gjennom de opplagte følgene av en slik politikk de neste åtte årene, og skisserer dem her:

2013:

# Private sykehus får konkurrere med det offentlige. Pengene følger pasienten.

# Regjeringen vedtar at det fortsatt skal være forbudt å ta ut fortjeneste fra drift av private skoler, med mindre du oppretter et mylder av stråselskap og selger overprisede tjenester til deg selv.

# Private får konkurrere med Bring om brevombæring og pakkepost. Det viser seg å være laber interesse for å formidle brevpost mellom Halden og Tana.

2014:

# Private sykehus nøyer seg med å tilby de behandlingene som går raskest og er mest lønnsomme: Grå stær, brudd, snorkeoperasjoner. Offentlige sykehus sitter igjen med kroniske, kjedelige og ekle lidelser. Sykepleierforbundet krever at deres offentlig ansatte medlemmer får æsj-tillegg.

# Regjeringen vedtar at det skal være lov å tjene penger på skoledrift. Flere internasjonale skoleselskaper etablerer seg. Den nasjonale læreplanen avvikles. Fun!-kjeden tilbyr uortodokse fag som Playstation, teksting og chilling.

# Bring er fortsatt pålagt å formidle brev mellom Halden og Tana, men det koster 180 kroner for sending under 15 gram.

2015:

# Staten selger bibliotekene til private driftsselskaper, som innfører en liten egenandel for utlån. Den private bibliotekkjeden Bokfolka låner ut Jo Nesbø og bøker om lavkarbo for ti kroner stykket, diktsamlinger og historie for noe mer, siden det går så lite av det.

# Regjeringen lanserer kampanjen «Ansvar for egen helse». Offentlige sykehus slutter å behandle KOLS-pasienter, siden de selv har valgt å røyke.

2016:

# Regjeringen innfører fritt klassekameratvalg. Hver elev får, sammen med foresatte, nominere en medelev til å fjernes fra klassen. De tre nominerte klassekameratene som får flest stemmer, overføres til en annen skole. Læringsmiljøet bedres betraktelig.

# Brings ansatte står på Gardermoen og spør flypassasjerene om de skal den og den veien, og om de i så fall kan ta med seg litt post.

# Regjeringen åpner for privat brannvesen, inntil videre kun i tettbygde strøk. Det offentlige brannvesenet beholder sitt slukkemonopol i utkant-Norge.

# Norske leger slutter på offentlige sykehus og begynner å arbeide på private, som tilbyr bedre lønnsvilkår, bedre kaffe og færre vemmelige sykdommer.

2017:

# Bibliotekene inngår en landsomfattende avtale med Kaffebrenneriet om at de får opprette filial i salene som tidligere huset barneavdelingene, siden det uansett ikke lenger fins barn der, nå som lesing ikke lenger er pensum.

# Bring skifter navn tilbake til Posten, og prøver å vinne hipstermarkedet med markedsføring som antyder at brev på papir er for sosiale medier det samme som vinyl er for strømming.

2018:

Reformpause i anledning stortingsvalget.

2019:

# Regjeringen fjerner bibliotekene fra kulturbudsjettet, og viser til at utlånet er gått drastisk ned. Bibliotekbygningene selges til Kaffebrenneriet, som utvider.

# Det private brannvesenet vinner markedsandeler i byene, takket være gode tjenester, rask service og ikke minst at det hadde vært fremsynt nok til å skaffe seg nødnummeret 999, det fra filmene.

# En undersøkelse gjort av Norstat for Regjeringen viser at de private sykehusene har bedre kvalifiserte leger enn de offentlige. Mediene spør: «Skal skattepengene fortsatt gå til å sy puter under armene på dårlige leger?» Legeforeningen svarer at hvis noen skal sy sengetøy fast under armene på medisinsk personale, skal det utføres av en kvalifisert kirurg.

2020:

# Private sykehus selges til internasjonale helsekonsern, som sier opp norske leger og ansetter utenlandske leger som utfører snorkeoperasjoner fortere og billigere. De er faktisk så gode at de kan gjøre det i søvne.

# Offentlige sykehus legger ned avdelingen for pankreatitt, siden høye kostnader gjør det lite kostnadseffektivt å behandle den slags i Norge. Offentlige sykehus kjøper behandlingsplass i lavkostland. Heldigvis tar man ikke plassen fra innfødte, siden de uansett ikke har råd.

2021:

# De private postselskapene trekker seg ut av Norge på grunn av lav lønnsomhet. Posten blir nedlagt. Postkontorbygningene selges, og fylles snart av kleskjeder som selger topper for nittini kroner.

# Regjeringen legger ned de siste offentlige sykehusene. Velger i stedet å gi pengene direkte til de gjenværende pasientene, som kan velge å kjøpe behandlingsplass i det landet de vil. Bygningene selges, og fylles snart av private snorkeklinikker.

2022:

# Regjeringen åpner for at internasjonale brannslukningskjeder slipper til i Norge. Det offentlige brannvesenet blir overlatt til frivillige organisasjoner på dugnadsbasis. Brannstasjonene selges, og bygningene fylles snart av irske puber.

Jeg sier ikke at alt dette nødvendigvis kommer til å skje, bare at det er overveiende sannsynlig. La meg også påpeke at jeg ikke er bitter, bare fremsynt.

Første gang publisert i Dagbladet