Abelone, Vaterlands dronning!

Dokumentar og samfunnHistorieAbelone, Vaterlands dronning!
Estimert lesetid 2min

Madamen Abelone var innehaver og horemamma for en av kneippene på Vaterland, hovedstadens slumstrøk, på slutten av 1800-tallet. Men en dag i 1893 blir mannen hennes skutt ned, rett og slett myrdet, av en horekunde. Morderen går fri, og Abelone havner i fengsel? Hvordan er det mulig?

Det er Bernt Rougthvedt som har børstet støv av denne dramatiske og nokså urettferdige historien, som i bokform har tittelen Saken mot Abelone. En sann historie om bordeller, bondefangeri og et drap i det gamle Vaterland. Gamle Vaterland var en del av byen Kristiania, som i dag er utslettet og erstattet med moderne bygg, som handlesentrene Oslo City, Byporten og hotellet Oslo Plaza.

Etter mordet i 1893 ble vitneutsagn ble tatt opp. Drapsmannen var en ressurssterk bonde, og det hvisket ut det negative bildet de første avisnotisene ga. Bildet ble nå at han hadde handlet i selvforsvar.

Beichmann i Kristiania-politiet sa i et avisintervju at han antok at forholdene i Abelones hus var omtrent som ved de andre restaurantene i Vaterland. Dette var med på å utløse Abelone-krigen med lokale gateopptøyer, der man gikk fysisk til angrep på kneipa til Abelone. Byens borgere ble, merkelig nok, opprørt over at det fantes bordeller i byen.

En rettssak om mordet fulgte. Drapsmannen fikk publikums sympati. Han ble frifunnet på grunn av innbilt nødverge, noe som egentlig er rart, for bonden skulle utvilsomt være dømt for drap, mener Roughtvedt.

SE OGSÅ: Skriv ditt liv
Kristiania for 100 år siden

Aggresjonen rettet seg i stedet for mot Abelones virksomhet. Enken etter drapsofferet ble pekt ut som den som egentlig burde straffes, og Abelone var et gangbart symbol, som folk elsket å mislike. Abelone var ikke særlig villig til å bøyge nakken. Hun hadde et formidabelt kjeftament som hun brukte for å sloss for seg selv, og hun gikk majestetisk og staselig kledt der hun tronte frem. Hun saksøkte også aviser for ærekrenkelser.

Resultatet på det hele var at Abelone ble tiltalt for hallikvirksomhet og dømt.

Abelone bar imidlertid på en hemmelighet, som ikke skal røpes her. Les heller boka, og finn ut hva som skjedde videre med Abelone.

LES MER om Saken mot Abelone her