Ni råd til deg som har et barn som blir mobbet

Dokumentar og samfunnUkategorisertNi råd til deg som har et barn som blir mobbet

Halvparten av barna som blir mobbet forteller det aldri til noen. Dermed får de heller ikke den hjelpen de trenger og har krav på.

Estimert lesetid 2min
gutt som gråter

Når barn endrer atferd og blir enten svært stille eller veldig utagerende, er det ofte et varsel om at noe er galt. Da er det lurt å følge med, for det kan bety at barnet ditt blir mobbet.

Rapporter om mobbing til skolen

Hvis du oppdager at barnet ditt blir mobbet, er det viktig å rapportere dette til skolen så fort som mulig. Du skal da be om at det fattes et enkeltvedtak, noe som i praksis betyr at skolen må etterforske saken å finne omfanget av mobbingen, og hvem som mobber og mobbes. Ofte er det flere som blir mobbet, og enda flere som mobber.

Ann Kristin Liland opplevde det alle foreldre frykter. Sønnen Robert gikk fra å være en populær og fornøyd gutt på barneskolen til å bli en nedbrutt og traumatisert tenåring etter flere års mobbing på ungdomsskolen. I 2014 kom hun ut med boken «Alle mot én».

Når skolen har etterforsket skal de gjøre noe for å stoppe mobbingen. Hvis du som forelder ikke er enig i tiltakene skolen setter inn, eller at skolen lar være å fatte enkeltvedtak når du ber om det, kan du sende en skriftlig klage til fylkesmannen.

Viktig med dokumentasjon i mobbesaker

I mobbesaker er det avgjørende at man har dokumentasjon. Be skolen om å få tilsendt referat etter alle møter og henvendelser til skolen. Denne dokumentasjonen skal også legges ved i elevmappen til den enkelte elev.  Hvis du oppdager at barnet ditt blir mobbet er det lurt å kontakte fastlegen for en vurdering. Da kan fastlegen henvise videre hvis dette er nødvendig, eller bare journalføre at du har vært der med barnet ditt slik at dette registreres, nesten som en yrkesskade.

Ni råd til foreldre

Her kommer en kort oppsummering på 9 punkter hva du som forelder bør gjøre når du oppdager at barnet ditt blir mobbet:

  • Lytt til barnets historie.
  • Ta kontakt med skolen og be om et møte.
  • Ta med deg en du stoler på til møte hvis du føler deg usikker.
  • Sett deg inn i lovgivningen og ta med deg dokumentene til møte med skolen.
  • Be skolen fatte et enkeltvedtak.
  • Klag til fylkesmannen hvis du er uenig i vedtaket.
  • Dokumenter alt som skjer, samle all dokumentasjon et sted.
  • Før dagbok.
  • Send barnet ditt til fastlegen for en vurdering.