Mobbing minner om organisert kriminalitet

Dokumentar og samfunnUkategorisertMobbing minner om organisert kriminalitet
Estimert lesetid 5min
Bok om mobbing

Når barn og unge mobbes står det ofte en gjeng bak og trekker i trådene uten at de voksne skjønner hva som skjer.

Mobbing minner om organisert kriminalitet og det var slik som dette det var i Roberts tilfelle. Dette er et mønster man ser igjen i mange mobbesaker. I en annen sak som har versert i media, saken om Villemo Hatland fra Kirkenær, var det samme tilfelle. Hennes sak er et godt eksempel på dette, der hun systematisk ble utestengt av de andre elevene på skolen i alle sammenhenger.

Vi kontaktet Roberts fastlege da vi ble klar over mobbingen av Robert fordi vi tenkte at det ville være godt for ham å snakke med et menneske med mobbekompetanse og taushetsplikt. Allerede etter en time hadde hun klart å kartlegge omfanget av mobbingen. 21.november skrev hun følgende i Roberts journal:

Svært alvorlig mobbehistorie, Robert trives på skolen, flink i matte og mange andre fag. Leser lekser og liker det. Leser bøker, sporty og sosial. Kamerater han har vokst opp sammen med oppfører seg svært negativt. Det ser ut til at andre med mindre ressurser og kognitivt dårligere stand bruker vold og negativ atferd som virkemiddel. Skolen makter ikke å rydde opp i dette. De personer som Robert beskriver kjenner jeg og vet at de har svært negativ oppvekst, kognitivt svake og lite skoleflinke. De opptrer som en slags mafia, skolen lar dem få lov til det. Foreldrene og Robert vil skifte skole. Jeg er overrasket over at skolen ikke klarer å ta tak i dette.

Ann Kristin Liland har skrevet boken «Alle mot en», om hvordan familien hennes har kjempet mot mobbingen av hennes sønn. Boken inneholder også en hel del praktiske råd og opplysninger om hva slags rettigheter man har som barn og forelder når barnet blir mobbet.

Skolen etterforsket aldri Roberts sak på en ordentlig måte selv om det forelå tilstrekkelig dokumentasjon på hva som foregikk og meldingene var mange. De manglet en grunnleggende kompetanse på hva de skulle gjøre og hvordan de skulle etterforske mobbesaker. Vi fikk til slutt hjelp av politiet til å stanse mobbingen av Robert, etter at Robert ble overfalt av en gjeng på bussen, i slutten av oktober 2004. Politiet kalte da inn 15 ungdommer med foreldre til avhør hos dem. Saken ble grundig etterforsket og det kom fram at det ikke bare var Robert denne gjengen mobbet og trakasserte. Foreldrene fikk tilbud om å delta i et foreldrenettverk og foreldre til 11 av dem takket ja. til alt hell var det foreldre til de som plaget Robert mest. Politiet snakker et språk som foreldre og barn forstår og de har nulltoleranse for mobbing. Dette språket bør alle som jobber i skolen lære seg. Politiet fant ut hvem som sto i ledelsen for gjengen og satte inn støtet der, det er slik skolen også må jobbe med slike saker. Resultatet av denne etterforskningen ble at det ble reist tiltale og straffesak mot de to lederne av gjengen.  Takket være foreldrenettverket gikk foreldrene nå hardere inn på sine barn slik at alle tilsto det de hadde vært med på. Dette gjorde det enklere for oss i den påfølgende rettsaken, da vi «bare» skulle vitne og fortelle vår historie.  De to det ble reist sak mot fikk betingede fengselsdommer og bøter for mobbingen av Robert. Takket være politiet opphørte volden og trakasseringen av Robert.

Innad i slike gjenger er det knallhard justis og hvis du ikke deltar i mobbingen risikerer du selv å bli mobbet. Da er det lett å forstå hva valget blir, vi har snakket med flere av de som var med på å mobbe Robert i ettertid, de bekrefter alle den knallharde justisen innad i gruppen. Dette skaper store problemer for alle de involverte barna, og det er viktig at vi voksne er klar over dette. I alle klasser og gjenger finnes det et hierarki, og i all etterforskning er det viktig å kartlegge dette. Det er ikke alltid de voksne kjenner til dette, men barna vet alltid hvem som er lederen.

Det er viktig å være på vakt mot gjentakende episoder. Hvis et barn er utsatt for mange episoder som involverer mange ulike personer er det lett for de voksne å tenke at dette barnet roter seg jammen bort i mye rart. Det viser seg ofte å være feil, det er stor sannsynlighet at dette barnet utsettes for mobbing og at det er en gjeng som står bak. Det finnes ikke grenser for hva barn kan utsette andre barn for hvis ikke atferden stanses.

Jeg snakket for et par uker siden med etterforskeren som stanset mobbingen av Robert. Hun sa seg enig i min konklusjon at hvis denne atferden ikke var blitt stoppet hadde de mest sannsynlig lykkes med å ta Roberts liv til slutt.  Det er viktig at alle voksne, foreldre og de som arbeider i skolen er klar over dette mønsteret. Det er derfor helt nødvendig at de ansatte i skolen får den nødvendige kompetansen på dette området og at de lærer seg å etterforske og stoppe all mobbing.