Den skapte gran

Dokumentar og samfunnDen skapte gran
Estimert lesetid 5min

Betraktninger over Guds vilje, norsk natur og en t-skjorte.

Var ute og gikk. Så en t-skjorte. Teksten på den fikk meg til å tenke. Det sto: NORGE ER IKKE SKAPT FOR Å SITTE PÅ RÆVA. Her er det mye å ta tak i.

For det første. Norge er altså skapt. Noen – trolig Gud, som vanligvis er den som blir tillagt slike evner – har skapt dette landet, med gran og lyng og fjell og fjord og vidder. Hvordan vet vi det? Fordi Norge ifølge t-skjorta er skapt med en hensikt. Hva enn denne hensikten med landet er, så er den ifølge slagordet ikke å sitte på ræva. Vi får ikke vite hva Norge faktisk er skapt for. På denne måten tvinger t-skjorta oss til å tenke. Det har jeg gjort.

For det andre. Teksten kommer med en påstand som kan virke opplagt. Det virker som om den tar avstand fra noe som er umulig. Norge kan ikke sitte på ræva. Et land kan ikke utføre noen av de bevegelsene vi vanligvis assosierer med mennesker. Det geografiske Norge kan ikke sitte, ikke mer enn Finland kan utføre dype knebøy eller Indonesia kan dra seg i øreflippen. Norge har ikke en gang en ræv å sitte på. (Her er det fritt fram for alle å sette inn sin egen vits om hvilken by som er Norges ræv.)

For det tredje. Selv om t-skjorta sier «Norge», mener den altså ikke det geografiske Norge, ei heller det politiske Norge. Statsdannelsen kan verken sitte eller stå. Jeg velger å legge godviljen til og tolke slagordet i beste mening. Da sitter jeg igjen med formuleringen «Norge er ikke skapt for at de som bor i landet skal sitte på ræva».

For det fjerde. Det kan godt hende at Gud vil at vi skal gå langt, til høytliggende steder og oppleve utsikten, for dermed å få økt ærefrykt for hans skaperverk. Toppturer står tross alt sentralt i kristendommen. Arken strandet på Ararat. Moses måtte til toppen av Sinaifjellet for å motta De ti bud. Djevelen førte Jesus til et høyt fjell i ørkenen, ba ham se ut og tilbød ham makt over hele verden. Han var heldigvis Guds sønn og klarte å motstå også denne fristelsen. Og himmelfarten fant sted fra et fjell i Galilea. Men om norsk natur er skapt av Gud, er det likevel menneskenes ansvar å bruke den på fornuftig vis. Selv de kristne tror ikke på det om at ikke en spurv faller til marken uten at det er Hans vilje. Det vil neppe være i tråd med Herrens intensjon dersom fjellreven dør ut og vi får hvithai langs Sørlandskysten. Det er ikke nevnt med ett ord i Bibelen at Han vil heve tregrensen i Norge. Bønn alene vil neppe være nok til å begrense de menneskeskapte klimaforandringene og konsekvensene av dem.

Det er mulig Gud har følt et ansvar for norsk natur tidligere, men hvis jeg var Ham, ville jeg tatt lettere på det ansvaret etter at stortinget vedtok å fjerne kristendommen som statens offentlige religion i 2012. Nå heter det: «Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv.» Som vel er en annen måte å si: Vi hører hva kristendommen sier og tar det til etterretning, men bare i den grad det passer oss. For øvrig forbeholder vi oss retten til å synge julesanger.

For det femte. Dersom Gud har skapt den norske naturen for at nordmenn skal rusle og jogge og klatre og gå på ski, hvordan har han sett for seg forholdet mellom natur og innbyggere i andre land? Fins det et land i verden som faktisk er skapt for at de som bor der skal sitte mest mulig på ræva? Mener Gud at nasjoner med flate landskap egner seg for stillesitting? Jeg har aldri sett en nederlender gå med en t-skjorte hvor det står «Nederland is ontworpen om op je kont te zitten».

For det sjette. Det den norske t-skjorta sier, er neppe at Gud skapte naturen her som turterreng, slik at menneskene som på det tidspunkt fortsatt ikke hadde dukket opp, senere skulle få et egnet terreng å gå tur i. En slik tolkning ville vært urimelig på alle måter, inkludert den teologiske. Mye tyder på at dette plagget er ikke-religiøst, og at det den egentlig vil si oss er noe sånt som at «NORGE HAR SÅ MYE NATUR SOM ER EGNET FOR TURER AT VI SOM BOR HER BØR BENYTTE OSS AV MULIGHETEN». Det tar mer plass på en t-skjorte, men det er mer presist. Kall meg gjerne pirkete, men jeg mener det er bedre å gå ned i fontstørrelse enn å skape forvirring.

For det sjuende. Stadig flere av oss har jobber som innebærer at vi sitter stille. Vi skriver forespørsler, svarer på forespørsler, søker, evaluerer og rapporterer. Stadig flere sitter stadig mer. Kunnskapssamfunnet krever såpass av oss, med hva det innebærer av mulige livsstilsplager. Tross alt: Facebook oppdaterer ikke seg selv. Gamle nordmenn overlater ikke-sittende arbeid til nye nordmenn og arbeidsinnvandrere, og krummer seg over tastaturene. Dette Norge er faktisk skapt for at vi skal sitte på ræva. Å gå på tur er å forebygge ødelagt rygg, frozen shoulder, seneskjedebetennelse, musearm og Twitter-albue. Derfor er det lurt å komme seg ut iblant.

Jeg var ute og gikk da jeg så påstanden. Den fikk meg til å tenke. Mens jeg har bearbeidet disse tankene skriftlig, har jeg sittet på ræva. Det er t-skjortas feil. Det kan den umulig ha tenkt på.

Første gang publisert i Dagbladet