«Du ska itte trø i graset» av Einar Skjæraasen

DiktDikt om livet«Du ska itte trø i graset» av Einar Skjæraasen

Noen dikt går rett i hjertet på deg. «Du ska itte trø i graset» er ett av dem, som kanskje nettopp derfor har blitt allemannseie.

Estimert lesetid 2min
Foto av hare i en eng
«Du skal itte sette snuru / når du sir et hara-spor. / Du skal sjå deg for og akte / alt som flyg og spring og gror.» (Foto: Sean McGee/Unsplash)

Einar Skjæraasen (1900 – 1966) var en lyriker fra grenda Skjæråsen i Østre Trysil. Han var utdannet bankmann, og bodde i Oslo. Han regnes som Trysils hjemstavnsdikter.

Skjæraasen debuterte i 1936 med diktsamlingen Reflekser, og etter det ga han jevnlig ut diktsamlinger. Typisk for diktene hans er at de gjenspeiler hverdagsliv med kjærlighet, strev, slit og lykke. Flere av hans dikt er blitt allemannseie. Det gjelder ikke minst ukas dikt: «Du ska itte trø i graset».

«Du ska itte trø i graset» er hentet fra samlingen med samme navn som kom ut i 1954.

Du ska itte trø i graset

Du ska itte trø i graset.
Spede spira lyt få stå.
Mållaust liv har og e mening
du lyt sjå og tenkje på.
På Guds jord og i hass hage
er du sjøl et lite strå.

Du skal ikke røre reiret,
reiret er e lita seng.
Over tynne bån brer erla
ut sin vâre varme veng.
Pipet i den minste strupe
skal bli kvitring over eng.

Du skal itte sette snuru
når du sir et hara-spor.
Du skal sjå deg for og akte
alt som flyg og spring og gror.
Du er sjøl en liten vek en,
du treng sjøl en storebror.