«Fremtidens land» av Kolbein Falkeid

DiktNorske dikt«Fremtidens land» av Kolbein Falkeid

Ukas dikt «Fremtidens land» er fra den nye samlingen «Nomaden og bonden» som kommer ut om to uker. Der har Herborg Kråkevik valgt ut og skrevet om sine favorittdikt av Kolbein Falkeid.

Estimert lesetid 2min
Mann som står å ser utover fjelltopper
I 1060 byer over hele verden vil ungdom gjennomføre skolestreiker for et bedre miljø i dag og i ukene fremover. I «Fremtidens land» skriver Kolbein Falkeid: «I fremtidens land / skal menneskene se mot / fremtidens land.«

Fordi millioner av skoleungdom miljøstreiker disse dagene, falt valget denne gang på «Fremtidens land» av Kolbein Falkeid som Ukas dikt. Diktet speiler de unges bekymring for fremtiden. Svenske Greta Thunberg har inspirert skoleungdom over hele verden til å kjempe for en bedre fremtid. I 1060 byer over hele verden vil ungdom gjennomføre skolestreiker for et bedre miljø i dag og i ukene fremover.

Nomaden og bonden


Om to uker lanseres boken Nomaden og bonden. Den består av utvalgte dikt av Kolbein Falkeid. Herborg Kråkevik har båret med seg Falkeids dikt siden hun gikk på ungdomsskolen. Fra sitt hjem på de danske heder reflekterer Herborg Kråkevik nå over hvorfor akkurat disse diktene berører henne så sterkt. Hun skriver bl.a.:

Dikta til Falkeid har alltid vore ein kjær følgjesvein for meg gjennom livet, ein ven som traskar bak meg eller framfor meg, som eg ikkje treng å snakka med. Men som eg gjerne vil snakka med, og det er det eg prøver å gjera i denne boka.

Herborg Kråkevik

Fremtidens land


Over et tema av Harry Martinson

I fremtidens land
skal menneskene se mot fremtidens land.
De skal drømme om fremtidens land
og håpe på at det skal bli bedre
i fremtidens land.
Alle skal leve i fremtidens land.
Men i fremtidens land
ligger menneskets alderdom
og menneskets grav.