Aprikostrærne finnes. Aprikostrærne finnes.

LyrikkUkategorisertAprikostrærne finnes. Aprikostrærne finnes.
Estimert lesetid 1min

Og rosene finnes. Rosene.

For dem som ønsker flere/andre ord enn Til Ungdommen anbefaler jeg Inger Christensens Alfabet, overskrifta (aprikostrærne finnes, aprikostrærne finnes) har jeg hentet fra den.

Anbefaler også Juliana Spahrs Alle med lunger kopla saman (gjendikta av Ingrid Storholmen og Gunstein Bakke, norsk utgave 2008), det er jo også mulig å lese originalutgaven This connection of everyone with lungs. Første del heter: Dikt skrive etter 11. september 2001.