Lærer med bok fra innsiden av skolesystemet: – Preget av overdreven måling

Dokumentar og samfunnLærer med bok fra innsiden av skolesystemet: – Preget av overdreven måling

Andreas Stien-Leenderts har vært lærer i Osloskolen i 17 år. I boken «Skolen er ikke for alle» hevder han at skolesystemet svikter elevene.

Estimert lesetid 5min
bilde av Stien-Leenderts
Andreas Stien-Leenderts har lang fartstid som lærer, og nå mener han det er på tide å snakke om hvordan skolesystemet svikter elevene.

Hvordan står det egentlig til med det norske skolesystemet? Dette spørsmålet stilles oftere og oftere. Lærere og foreldre er tydelig bekymret for utviklingen.

Andreas Stien-Leenderts har lang fartstid som lærer i Osloskolen, nå har han skrevet boken Skolen er ikke for alle, og han mener systemet ikke lenger gavner elvene.

Dette er lærerens historie fra innsiden som forteller hvorfor vi står overfor en systemsvikt som følge av politiske beslutninger. Det bør likevel være mulig å skape en skole for alle, og denne boka forteller hvordan.

Boka Skolen er ikke for alle kan du bestille hjem her.

Måling, vurdering og kontroll

Andreas Stien-Leenderts har lenge vært bekymret for hvordan skolesystemet har utviklet seg de siste årene, men hvorfor har han nå gått til det skrittet at han har skrevet en bok om tema?

– Gjennom mine 17 år som lærer Osloskolen har jeg sett hvordan tester og konkurranse har fått prege skolens hverdag. Jeg ønsker å fortelle hvordan de politiske bestemmelsene har påvirket livet i skolen, og jeg ønsker å forklare hvorfor vi har den skolen vi har.

Stien-Leenderts’ mener spesielt det er viktig å prate om det han ser på som overdreven testing av elvene.

– Skolen har de siste 20 årene vært preget av overdreven måling, vurdering og kontroll. Inspirasjonen, eller motivasjonen for å skrive boka, kommer av at jeg har sett at skolen stresser mange, og stadig flere elever utvikler ufrivillig skolefravær.

Systemet bidrar til større forskjeller

I boken er ikke forfatteren nådig når han beskriver det norske skolesystemet.

– I utgangspunktet har vi en skole for alle. Vi har en fin formålsparagraf i opplæringsloven, men skolen drives ikke helt i tråd med denne. Slik det har vært, og er, er fritt skolevalg i grunnskole og videregående med på å skape A- og B-skoler. Skolene er svært opptatt av godt omdømme, og det er elevenes resultater som til syvende og sist avgjør om skolen er «bra» eller «dårlig».

Forfatteren mener det også det økonomiske systemet bidrar til å skape forskjeller.

– Vi har hatt, og har, en fordeling av penger til landets skoler som faktisk bidrar til større forskjeller.

Ufrivillig skolefravær

Et av bokens viktigste temaer er ufrivllig skolefravær, som ser ut til å være et stadig økende problem. Stien-Leenderts mener dette i stor grad kunne vært unngått.

– Det er svært viktig at vi fanger opp tidlige signaler på mistrivsel eller utrygghet. Det kan være hodepine, magevondt eller andre fysiske reaksjoner. Vi vet at nærmere 90 % av elevene som utvikler ufrivillig skolefravær føler seg utrygge på skolen. Det starter ofte allerede i 1. klasse og utvikler seg over tid før skolefraværet slår ut i full blomst. Jeg beskriver i boka flere grunner til det økte skolefraværet, men én av grunnene er seksårsreformen og mangel på en myk overgang mellom barnehage og skole.

Han er også tydelig på at lærerne har en svært viktig rolle i å forbygge mot ufrivillig skolefravær.

– Vi lærere kan drive god klasseledelse som skaper trygghet og samhold. I boken kommer jeg inn på samarbeidslæring som kan virke mobbeforebyggende (fellesskapende didaktikk) og hvorfor det er så viktig å skape en god struktur rundt læringen helt fra første skoledag.

Konkurranseskolen ødelegger for læringen

Stien-Leenderts er i sin bok svært skeptisk til nasjonal testing av de norske elvene.

– Selve startskuddet for «konkurranseskolen» gikk da de første PISA-resultatene tikket inn i 2001. Det viste at Norge presterte i midtsjiktet. Myndighetene begynte snart å måle elevenes læring i stor skala, men problemet er at undervisningen har blitt ensrettet mot det som skal måles.

I følge forfatteren har dette ført til at elevene faktisk får en mindre helhetlig læring.

– Det har ført til et overdrevent fokus på lesing og regning, men det har også innsnevret innholdet i disse fagene. Det har også ført til at de praktisk-estetiske fagene har blitt ansett som mindre viktige og regelrett blitt kastet ut.

– Helt avgjørende å tone ned standardiserte prøver

– Har du noen forslag til hva som kan gjøres bedre?

– Ja, det er helt avgjørende å tone ned de standardiserte prøvene, svarer Stien-Leenderts kontant, før han fortsetter:

– Rundt 30 % av elevene som har utviklet ufrivillig skolefravær slet med bokstavinnlæringen, og det er grunn til å tro at vi går for fort frem i lese- og skriveopplæringen. Vi må fjerne kartleggingsprøvene på 1. trinn som forutsetter at elevene kan lese, skrive og regne. Det bør ikke være min pålagte oppgave som lærer å utsette barna for tester vi vet mange vil få lav mestringsfølelse av og dermed stemple seg som «dum» allerede i 1. klasse.

Håper på debatt

Stien-Leenderts mener tydelig at de som bestemmer burde tar seg tid til å lese boken.

– Jeg skriver om flere regjeringsbestilte utredninger og rapporter som er på vei nå i 2023 og 2024. Det skal blant annet sees på seksårsreformen og vurderingssystemet i skolen. Jeg håper at de som sitter i disse utvalgene, og politikerne som skal lese rapportene, også tar seg tid til å lese min bok, for her kan de finne svar på hvordan den skolen vi har i dag påvirker barn og unge.

Forfatteren håper at Skolen er ikke for alle vil bidra til å skape en debatt rundt feilene i det norske skolesystemet.

– Jeg håper at boka vil sette i gang en debatt om hva vi vil med norsk skole og hva slags skole som er til det beste for elevene.

Boka Skolen er ikke for alle kan du bestille hjem her.