Ole André Bråten om mental trening i krisehåndtering

Dokumentar og samfunnJobb og ledelseOle André Bråten om mental trening i krisehåndtering

Vi undervurderer ofte kriserisiko og bør forberede oss bedre, skriver kriserådgiver Ole André Bråten.

Estimert lesetid 3min
Skogbrann
Foto: Cristofer Jeschke

I 1949 rammet en mindre skogbrann USA. 15 brannmenn hoppet ut i fallskjerm for å bekjempe brannen. De forventet å bruke et døgn til slukkingen, men undervurderte situasjonen. De 15 ble omringet av et flammehav som bare 3 unnslapp. 450 mann brukte 5 dager på å få kontroll på brannen.

Vi undervurderer ofte kriserisiko og bør forberede oss bedre.

Ole-Andre-Braten
Ole André Bråten

Krevende scenario 

Skogbrann er sammen med andre branner, ulykker og katastrofer eksempler på det vi kaller uønskede hendelser – kriser som utløses av en eller flere tilfeldigheter. Den har oppstått som følge av menneskelig og/eller teknisk svikt, eller naturfenomener. Statistisk er det transportsektoren som er mest utsatt for denne type kriser, det gjelder både luftfart, sjøfart og landbasert transport. En annen utsatt sektor er industrien, både på land og offshore. Felles for disse er at konsekvensene av en krise er katastrofale. Alle som kan møte slike kriser må være godt mentalt forberedt.

Er du mentalt forberedt? 

I møte med en krise settes vi automatisk i alarmberedskap. Pust og puls øker, vi går tilbake til våre biologisk nedarvede forsvarsmekanismer. Oksygenrikt blod pumpes ut i store muskelgrupper, slik at vi kan unnslippe en potensielt farlig situasjon. I møte med en bjørn i tidligere tider kunne vi nemlig møte trusselen ved å gå til angrep, løpe eller fryse fast. Dette kaller vi i dag «fight, flight, freeze»-responsen, tre alternativer i en krise. En utfordring er å styre disse menneskelige responsene. Å «fryse fast» kan nok være fornuftig i møte med en bjørn, men lite egnet når du må handle raskt.

Jeg har lenge benyttet teknikker for mental trening, på vei inn i krevende oppdrag. Det handler om å sette seg i korrekt modus gjennom effektivt mental trening, som visualisering og mental filming. Vi kan også sette opp punktene på forhånd, som en mental sjekkliste. Da vil vi raskere få kontroll og styrke vår kriserespons. Hvilke kriser kan du møte i ditt arbeid og privat? Har du satt opp listen, kan du holde hodet kaldere. De samme teknikkene kan du bruke til å mestre andre krevende oppgaver, på jobb eller privat. Jeg driver ukentlig mental trening for ledere, team og medarbeidere i ulike bransjer og sektorer. Vi kan mestre langt mer enn det vi skulle tro.

Hvorfor bør vi forberede oss på kriser?

Våre biologisk nedarvede forsvarsmekanismer vil sette oss i alarmberedskap i en krise. Utfordringen er at vi må benytte avansert teknologi, samarbeide med andre og utøve effektiv kriseledelse. Når vårt stressnivå øker, reduseres uheldigvis vår korttidshukommelse. Det er derfor du kanskje har hørt noen si «det var som om livet passerte i revy» når de har vært i en kritisk hendelse. I en krise leter hjernen etter kunnskap i din langtidshukommelse – gjennom mental trening lagrer vi kunnskap om effektiv krisehåndtering slik at den er tilgjengelig for deg i en reell situasjon. Gjennom mental trening kan vi øke vår evne til å mestre kriser og andre krevende oppgaver betraktelig.