Tre forfattere, tre tanker om feminisme

Dokumentar og samfunnTre forfattere, tre tanker om feminisme

I anledning kvinnedagen spurte vi fire litterære og faglige stemmer hva de legger i begrepene «feminisme» og «likestilling», hvordan dagen feires og hva Pippi Langstrømpe betyr for dem.

Estimert lesetid 6min
Pippi Langstrømpe

THOMAS LUNDBO

Hva tenker du når du hører ordet «feminisme»?

– Jeg tenker vel først og fremst på dem som er feminister, og merker at det har skjedd en glidning i oppfatningen min. Fra oppveksten og tidlig ungdom husker jeg det som en litt marginal gruppe, det var kvinnesakskvinnene blant 68-raddisene, svært godt representert blant lærerne mine i grunnskolen, og en gruppe jeg ærlig må innrømme at det for min del lenge heftet noe litt sjarmløst ved. Men det har endret seg med årene: Etter hvert har jeg erfart at stort sett alle de kuleste damene er feminister, og særlig etter at jeg fikk egne døtre har jeg skjønt hvor nødvendig den feministiske kampen er, også i dagens relativt sett (sammenlignet med andre historiske epoker og mange andre land) svært likestilte Norge. Det er en kamp som nærmest per definisjon ikke kan bli avsluttet. Hjernevask-debatten, og også noen av de interne stridighetene mellom livmorsfeminister og queerfeminister synes jeg forkludrer det vesentlige, nemlig at uansett hva de kommer av (biologien eller samfunnsstrukturer), finnes det forskjeller, og nettopp derfor er det nødvendig å legge til rette for at begge kjønn får mest mulig like forutsetninger til å skape seg anstendige, gode liv.

– Og hva med ordet «likestilling»?

– Her går vel tankene mest i retning av det politiske liv, jeg ser for meg landsmøter, draktkledde kvinner på talerstolen og vedtak. Men igjen, det kjedelige ved det politiske arbeidet er helt nødvendig, fordi likestillingen ikke kommer av seg selv, og likestillingen som sådan, i den grad vi har likestilling i dag, oppfatter jeg som et av de mest utvetydige framskrittene i den moderne verden. At halvparten av befolkningen skulle holdes utenfor de fleste sektorene av samfunnslivet er jo egentlig helt absurd, og en hårreisende sløsing med menneskelige ressurser. Det er mulig jeg tar feil, men er det ikke en ganske god overensstemmelse mellom listene over de mest likestilte landene og FNs levekårsindeks? Jeg tror ikke det er tilfeldig. For min egen del har i vært fall livet mitt blitt veldig mye rikere av at jeg har kunnet ha normal sosial omgang med kvinner på noenlunde like fot, og ikke minst av at jeg har fått delta som en noenlunde likeverdig part i omsorgen for barna mine. Når det gjelder dagliglivet har kona mi en såpass krevende og ansvarsfull jobb at likestillingen er en dyd av nødvendighet (og bare så det er sagt: Hun kan bekrefte), og ikke noe jeg tenker så mye over. Jeg tror vel mange i mitt miljø tar likestillingen litt som en selvfølge, selv om den historisk sett altså ikke er det, og den kjønningen av leker, av rolleskikkelser i populærkulturen osv. jeg har opplevd som far de siste årene, kan tyde på at den er under press, også her i Skandinavia.

Hvordan feirer du kvinnedagen?

– I familiens skjød, må jeg innrømme. Det er vel ikke særlig progressivt, men jeg får passe på å gjøre litt ekstra mye husarbeid.

– Hva betyr Pippi Langstrømpe for deg?

– Pippi er for meg først og fremst hovedpersonen i en fantastisk tv-serie jeg har hatt stor glede av som voksen og barn. Skikkelsene, miljøtegningene, musikken, fargene … det er rett og slett veldig avansert kunst. Bøkene har jeg prøvd å lese for ungene, men synes de de er mye tammere. Og jeg har egentlig aldri – for det er vel dit du vil – sett på henne som et feministisk ikon før noen fortalte meg at hun var det, mer som en slags allmektig fantasi-urkraft som kan snu verden på hodet på en nesten karnevalesk måte. For meg kunne hun like gjerne vært gutt som jente, jeg har aldri tenkt noe særlig over det – akkurat det kan man jo velge å tolke som et tegn på likestilling.

ANNE GRETHE SOLBERG

Portrett av Anne Grethe Solberg
Foto: Einar Aslaksen

Hva tenker du når du hører ordet «feminisme»?

Noe alle kvinner føler innerst inne faktisk gjelder dem, som en indre radar som hjelper dem å navigere i livene sine.

Og hva med ordet «likestilling»?

– Likestillling er at kvinner og menn har samme rettigheter, plikter og krav.

Hvordan feirer du kvinnedagen?

 Storslått i fire selskaper og et på lørdagen dvs dagen før.

Hva betyr Pippi Langstrømpe for deg?

– En jentefigur fri for tradisjonelle kjønnsrolleholdninger 

SIMON STRANGER

Simon Stranger
Foto André Løyning

– Hva tenker du når du hører ordet «feminisme»?

– Feminisme er egentlig så enkelt at det grenser mot det banale. Det handler om at alle skal ha like rettigheter, uavhengig av kjønn. Det handler om at kvinner skal tjene det samme som menn, for den samme jobben. Det handler om kvinners rett til egne valg, særlig i andre deler av verden. Kvinners rett til utdanning. Feminisme handler om det åpenbare. At alle skal og bør behandles på samme vilkår. Dypest sett handler det også om at ingen av oss egentlig er frie før alle er det.

Og hva med ordet «likestilling»?

En gruppevoldekt i India belyser egentlig problematikken ganske godt. En av de tiltalte mente at offeret hadde seg selv og takke, siden hun befant seg ute så sent på kvelden. Selv sto han uten ansvar i egne øyne. Disse to menneskene er altså ikke like stilt, og i store deler av verden er det å være kvinne en ekstra risiko. Slik skal det ikke være.

– Hva med her? I Norge finnes det egne priser for Beste Kvinnelige Artist, men ikke for Beste Mannlige Artist. Som om Susanne Sundfør, Susanna Wallumrød, Kristin Asbjørnsen eller Sidsel Endresen trengte noen som helst form for assistanse som artister. Det gjør de virkelig ikke.

Hvordan feirer du kvinnedagen?

Ved å ta med barna til Youngstorget og høre på appeller, snakke om Malala og om kvinners rettigheter i andre land.

– Hva betyr Pippi Langstrømpe for deg?

Pippi er en inspirerende figur i sin fandenivoldskhet. En skikkelse som viser en annen måte å være jente på. Datteren min ser Mulan av Disney om og om igjen. Jeg mistenker at denne rollefiguren har noe med det å gjøre. En jente som stiller opp for familien, blir kriger i en hær der det er forbudt med kvinner, og redder selveste keiseren.

Vi bygger mye av vår forståelse på fiktive karakterer. Derfor trengs det nye karakterer som utfordrer stereotypiene, både for menn og kvinner. Pippe er et kjærkomment avbrekk fra Barbie for oss alle. En figur som evner å trollbinde stadig nye generasjoner av lesere.

Det er bare å ta av seg hatten. God kvinnedag, alle sammen.