«Andres fantasier» av Håvard Rem

DiktDikt om livet«Andres fantasier» av Håvard Rem

Ukas dikt er «Andres fantasier» av Håvard Rem. Det er hentet fra Rems nye diktsamling «Almanakk» som inneholder ett dikt for hver dag i året.

Estimert lesetid 2min
Kvinne som sees bakfra, kikker utover vinterlandskap
«Du kan ikke la andres fantasier / sette deg helt ut» skriver Håvard Rem i dette diktet, som er å finne i hans nye samling «Almanakk. 365 dikt». (Foto: Unsplash)

Håvard Rem (f. 1959) er en av våre fremst poeter. Han har et rikt og variert forfatterskap og har i alt utgitt ti diktsamlinger. Som sangpoet har Håvard Rem mottatt blant annet Spellemannprisen for Årets låt og Tekstforfatterfondets Ærespris. Almanakk er hans første diktbok på åtte år. Håvard Rems Utvalgte dikt er kommet på flere språk.

Ett dikt for hver dag i året

Almanakk består av ett dikt for hver dag i året, fra 1. januar til 31. desember. Årets mange merkedager er markert med egne dikt, fra påske og jul til kvinnedagen og podagradagen.

Her er sangtekster, sonetter, blues, nidviser og stev om forelskelse og alderdom, om svangerskap og terrorhendelser, om døgnet og året, om livet og tiden etter siste istid. Mange av dem er minnedikt om mennesker som har gått bort de siste årene, kjente og ukjente, fra Rolv Wesenlund til forfatterens mor.

Ukas dikt er «Andres fantasier». I Almanakk står det på den 10. oktober.

Andres fantasier

Du kan ikke la andres fantasier
sette deg helt ut
Nei du må ikke la andres fantasier om deg
sette deg helt ut
Det blir like kleint som å ta livet av seg
etter å ha blitt spådd i kaffegrut

Hvis du ikke kan leve med tinga
du gjør i andres hode
Hvis du ikke kan leve med de sjukeste tinga
du liksom foretar deg i andres hode
da bør flytte til en øde øy
og helst til en annen klode

Hvis du følger bjellene de ringler med
reduserer de deg til en sau
Følger du bjellene de ringler med
reduserer de deg til en sau
Det er feil at tanker et menneske tenker
skal gjøre en annen flau