«Kjensgjerninger» av Kolbein Falkeid

DiktNorske dikt«Kjensgjerninger» av Kolbein Falkeid

Ukas dikt «Kjensgjerninger» av Kolbein Falkeid er fra den nye samlingen «Nomaden og bonden». Herborg Kråkevik har båret med seg Falkeids dikt siden hun gikk på ungdomsskolen, og nå har hun samlet sine favoritter og kommentert dem i boken.

Estimert lesetid 2min
Babyhånd i voksenhånd
«Å bli glad i / er å legge grunnsteinen / til et savn.» Foto: Liane Metzler/Unsplash

Herborg Kråkevik har siden barndommen båret med seg Kolbein Falkeids dikt. Nå har hun samlet sine favoritter og kommentert dem i samlingen Nomaden og bonden. Den er akkurat kommet ut i bokhandel.

 – Kolbein Falkeid er en bauta i samtidslyrikken vår

Kolbein Falkeid (f. 1933) debuterte som lyriker i 1962 med samlingen Gjennom et glass-skår. I mer enn femti år har han vært et sentralt navn i norsk lyrikk. Han har utgitt mangeogtyve diktsamlinger, skuespill og gjendiktninger, og diktene hans er populære som aldri før. Falkeid har mottatt en rekke priser for sitt forfatterskap, og
han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St.Olavs Orden i 2010. Diktene hans er oversatt til 25 språk. Poeten Knut Ødegård oppsummerte forfatterskapet hans slik i Vårt Land: «Kolbein Falkeid er en bauta i samtidslyrikken vår.»

Ukas dikt «Kjensgjerninger» kom opprinnelig ut i samlingen Redningsforsøk fra 1983, men er altså her hentet fra Nomaden og bonden.

KJENSGJERNINGER

Å ligge tett inntil et hjerte
men med den tynne sommergardinen av hud mellom
er å være utestengt.

Å lete innover øyne
er å høre ekkoet fra den andre siden av en
uoverstigelig ensomhet.

Å bli glad i
er å legge grunnsteinen
til et savn.