Kristiane mistet moren til selvmord. Nå har hun skrevet bok om sorg

Dokumentar og samfunnUkategorisertKristiane mistet moren til selvmord. Nå har hun skrevet bok om sorg

Kristiane M. Hansson vokste opp med en alvorlig syk mor som hun mistet gjennom selvmord. I boken «Å sørge» deler hun og dyktige fagfolk erfaringer og profesjonelle råd om sorg.

Estimert lesetid 2min
Portrett av Kristiane M. Hansson
Kristiane M Hansson har skrevet boken Å sørge, som belyser fenomenet sorg fra en ulike perspektiver: Hva er sorg og hva gjør den med oss? Hvilke forståelser av sorg har vi i dag, sammenlignet med tidligere? Hva kan vi gjøre for å hjelpe oss selv og andre til å leve gode liv tross av livsomveltende tap? (Foto: Anna-Julia Granberg, Blunderbuss)

Å oppleve sorg er en smertefull, men naturlig del av det å være menneske. Ingen sorg er lik, hver og en må finne sin vei ut av tap og kriser. Samtidig har vi mye til felles når vi sørger, og det å lytte til hverandres livsfortellinger om sorg og tap kan lindre og gi håp om at livet skal bli godt å leve igjen.

Skrev boken hun gjerne skulle hatt når sorgen var på sitt verste

Kristiane M. Hansson har sterke, personlige sorgerfaringer. Møter med andre sørgende, med gode hjelpere og fagpersoner, har inspirert henne til å skrive bok om sorg. Å sørge er boken hun selv gjerne skulle hatt da det stormet som verst i eget liv. Nå ønsker hun å gjøre sorgarbeidet lettere for andre. Med seg har hun en rekke dyktige bidragsytere som er noen av våre fremste fagfolk innen psykisk helsevern.

Deler raust av egen erfaring og fagkunnskap

Med denne boken blir det lettere å hjelpe seg selv og andre som opplever sorg. Boken tilbyr råd for mestring og refleksjoner rundt allmenngyldige temaer, som det å være bevisst sin egen livsfortelling, sårbarhet, håp, personlig utvikling og det gode liv. Bidragsyterne i boken byr på seg selv, og deler raust av sin fagkunnskap og egne personlige erfaringer med rystelser: Psykiater Finn Skårderud om sorg og skam, pedagogisk-psykologisk rådgiver Eline Grelland Røkholt, om barn i sorg, psykolog Cecilie Benneche om følelser, fagsjef i Landsforeningen uventet barnedød, Trine Giving Kalstad om bruk av kognitiv terapi for selvhjelp, professor Edvin Schei om profesjonelle hjelpere og pasientkommunikasjon, sorg- og krisepsykolog Atle Dyregrov om komplisert sorg og Monica Smith, styreleder i LEVE (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord) om sorg etter selvmord.

Forsker på pårørendesamarbeid ved alvorlig psykisk sykdom

Kristiane M. Hansson er doktorgradsstipendiat i medisin ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, og forsker på pårørendesamarbeid ved alvorlig psykisk sykdom. Hun har skrevet mastergrad om sorgprestisje, og har tidligere arbeidet som prosjektkoordinator i Landsforeningen for uventet barnedød og vært sorggruppeleder hos Fransiskushjelpen. Hun formidler kunnskap om psykisk helse som forsker, fag- og privatperson. Å sørge er hennes andre bok.