Hva vet du om mannen bak «Skam»-skolen Hartvig Nissen?

Dokumentar og samfunnHva vet du om mannen bak «Skam»-skolen Hartvig Nissen?

I vår tid forbindes navnet Hartvig Nissen for de fleste med TV-serien Skam, som utspilte seg på Hartvig Nissens skole. Skolens grunnlegger Hartvig Nissen (1815-1874) er imidlertid også en av den norske skolehistoriens viktigste personer.

Estimert lesetid 3min
Hartvig Nissen skole og portrett av Hartvig Nissen
Hartvig Nissen er i mest kjent som Skam-skolen. En ny biografi kaster nytt lys over grunnlegger Hartvig Nissens rolle i norsk skolehistorie. (Foto: Wikipedia Commons)

Hartvig Nissen var drivkraften bak mange av endringene som fant sted på skolefeltet på 1800-tallet, ikke minst allmueskoleloven i 1860. Han hadde viktige posisjoner i sentrale interesseorganisasjoner som drev med folkeopplysning og skoleutvikling, både lokalt i hovedstaden Christiania, så vel som på nasjonalt plan. Siden skolens utvikling spilte en viktig rolle for bevisstgjøringen av Norge som en egen nasjon i en tid der dette var helt nødvendig, har Hartvig Nissen i tidligere forskning blitt regnet for å være en av landets nasjonale strateger. 

En bredere skandinavisk kontekst

I boken Hartvig Nissen – Grundtvigianer, skandinav, skolemann ser Merethe Roos Hartvig Nissen inn mot en bredere skandinavisk kontekst enn det som før har vært gjort. Gjennom undersøkelser av brev som ikke tidligere har vært kastet lys over, så vel som avis- og tidsskriftsdebatter, viser hun at Nissen står i tett kontakt med viktige skolemenn i Danmark og Sverige. 

Denne kontakten fører til at svenske og danske ideer om hva skolen skal være former den norske skolen på 1800-tallet, i langt større grad enn hva man har tatt høyde for før. Særlig er det påfallende hvordan Nissen forholder seg til idéer fra unionspartneren Sverige. Skolebygg i Christiania fra 1860, som Nissen var involvert i utformingen av, bygges etter modell fra svenske skoler, for eksempel. Et annet eksempel er sylskarpe avisinnlegg på 1840-tallet, der viser Nissen at han har full kontroll på hva som har fungert og hva som ikke har fungert på skolens område i vårt naboland. Han tar med seg det som har vist seg å være hensiktsmessig, og forkaster det som har vist seg å ikke fungere så godt, i sitt videre arbeid med skolen. 

Inspirert av Grundtvig

Nissens studietid i København på slutten av 1830-tallet er et viktig utgangspunkt for kontakten med skolemenn og kulturpersonligheter fra Sverige og Danmark. Gjennom de snaue to årene Nissen studerte språkfag i den danske hovedstaden, var han del av et miljø hvor man dyrket en skandinavisk fellesskapstanke og manet til nærmere forbindelser mellom de skandinaviske land. Den kjente danske dikteren Nikolai Frederik Severin Grundtvig var et stort forbilde for miljøet; hos Grundtvig fant man næring til en forestilling om et skandinavisk fellesskap. Grundtvig speiles også i Hartvig Nissens verk og tanker, både direkte så vel som indirekte, og Grundtvig har åpenbart inspirert Hartvig Nissen til den åpenhet han viser i forhold til de skandinaviske land. 

Hartvig Nissens liv og virke er en spennende reise inn i en viktig periode i norsk historie. I Hartvig Nissen – Grundtvigianer, skandinav, skolemann tar reisen nye veier, gjennom nye kilder og nytt materiale. 

Merethe Roos er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge og redaktør for Norsk pedagogisk tidsskrift. Hun er forfatter av en rekke bøker og artikler utgitt nasjonalt og internasjonalt, og hun har vært redaktør for flere antologier.