Ukas dikt: «Gleden» av Hans Børli

DiktDikt om livetUkas dikt: «Gleden» av Hans Børli
Estimert lesetid 1min

Hans Børli (1918–1989) er ofte kalt skogens dikter. Det har vært mange markeringer i år av hundreårsjubileet for hans fødsel. Børli levde og arbeidet i skogen, og i diktene hans ser vi tydelig naturens betydning for dikterens liv og levnet.

Børli var også politisk interessert, og verkene hans tar opp eksistensielle temaer som krig, utenforskap, angst, tro og tvil. Ukas dikt «Gleden» er et slikt eksistensielt dikt. Det er hentet fra samlingen Kyndelsmesse som kom ut i 1972.

Gleden


Den frostbrente gleden ved livet
søker deg ved vadestedene,
ved leirbålene, ved korsveiene,
alltid –
Selv i sorgens dager,
selv i motgangens bratte døgn
og våkenettenes martrende timer
søker gleden deg, kvidende
lik en trofast hund
som løp med blødende poter gjennom rimfrosten
og svømte mellom isflakene i strie elver
for å finne sin husbond.