Sjaman Durek Verretts bok kommer på norsk til høsten

Cappelen Damm har etter budrunder kjøpt de norske rettighetene til sjaman Durek Verretts kommende bok.

Portrett av sjaman Durek Verrett

Rettighetene til sjaman Durek Verretts kommende bok er kjøpt av Cappelen Damm. I boken forteller han fra eget liv og deler sin innsikt i den sjamanistiske tradisjonens verktøy og tradisjoner.

Mange interesserte

Flere norske forlag var interessert i Verretts bok, og det ble budrunder rundt de norske rettighetene. Cappelen Damm gikk til slutt seirende ut. Boken vil bli hovedbok i Cappelen Damms bokklubb Energica.

Utgis samtidig i USA

Boken utgis på det amerikanske forlaget St Martins Press i oktober, og vil samtidig utgis i norsk oversettelse. Den originale tittelen er Spirit Hacking: Shamanic Keys to Reclaim Your Personal Power, Transform Yourself, and Light Up the World. Tittelen på den norske utgaven er foreløpig ikke fastsatt.

Cappelen Damm er også utgiver av Prinsesse Märtha Louises bøker.