«Jeg velger meg april» av Bjørnstjerne Bjørnson

Denne uka er det satt nye snømengde-rekorder i april i Oslo-området. Hva er da mer naturlig enn at ukas dikt er Bjørnstjerne Bjørnsons «Jeg velger meg april»? Diktet ble skrevet i 1869 til en dansk kalender.

Snøen smelter i fjellandskap
«Jeg velger meg april / fordi den stormer, feier / fordi den smiler, smelter» (Foto: Tuce, Unsplash)

På snø-dager i april har jeg ofte tenkt på Bjørnsons dikt og irritert meg over tittelen «Jeg velger meg april». Så spørs det om Bjørnson virkelig var så glad i april. Da jeg studerte litteraturvitenskap, ble det i alle fall fortalt at diktet ble til i forbindelse med en dansk kalender i 1869. Da Bjørnson ble bedt om å skrive et vers, var alle månedene opptatt bortsett da fra april. På vanlig Bjørnsonsk vis skal han da møtt denne forsmedelsen med å begynne diktet med «Jeg velger meg april».

Litteraturprofessor Hans H. Skei gjorde meg i dag oppmerksom på at litteraturhistorikere også pleier å bemerke at Vår Herre også valgte april da han tok Bjørnstjerne Bjørnson hjem til seg. Bjørnson døde 26. april i 1910.

JEG VELGER MEG APRIL


Jeg velger meg april
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,
– dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,
i den blir somren til!