Leseglede er nøkkelen

Leseglede er nøkkelen til gode leseferdigheter. Alle barn har rett til å finne en bok som de mestrer og liker. Leseløvene bestreber seg på å ha noe for alle.

barn-leser-med-lommelykt-under-dynen
I Leseløvene vil alle barn finne noe de synes er gøy, spennende eller interessant. Foto: Unsplash

Vi trenger gode formidlere for å skape leseglede


Ikke alle barn klarer å finne lesegleden på egen hånd. Til det trenger vi gode foreldre, lærere, bibliotekarer og andre formidlere. For å gjøre jobben for disse så enkel som mulig, har vi delt inn lettlestserien vår, leseløvene, på en ny måte.

Leseløver med tre nivåer


Med dette som bakgrunn, har Cappelen Damm tatt grep for å revitalisere Leseløvene. Leseløvene har nå tre nivåer. Det er Løveungen, som er for de som akkurat har lært å lese selv. Her er det maks én setning per side, og illustrasjonene er vesentlige. Vi har Min første leseløve, som er nivået over Løveungen. Her er det litt mer, men fortsatt enkel tekst, og illustrasjoner på hver side. Det siste nivået er Leseløven. Dette er for mer drevne lesere. Teksten ligner den i en vanlig lesebok. Ved å følge denne nivåinndelingen, blir overgangen til andre bøker lettere.

Hvert nivå har tre sjangere


Vi har tre sjangere i hver av løvenivåene. Ved hvert Leseløve-slipp vil hver Løveunge, Min første leseløve og Leseløve få en ny skjønnlitterær bok, en faktabok og en vitse-/gåte-/quizbok. Her vil alle barn finne noe de synes er gøy, spennende eller interessant.

Kultur for lesing


Kultur for lesing skapes når det finnes en bok for enhver leser. Kultur for lesing skapes når barn får rom til lesing. Det skapes hjemme, på skolen og på bibliotekene. Vi vil gjøre veien til å skape denne kulturen så enkel som mulig.

Hemmeligheten er å dra den ferske leseren gjennom teksten


En god lettlesttekst må skape engasjement. Den gode lettlestboka må få leseren til å tro, hvert fall et lite øyeblikk, at hun er en god leser. Sånn at de orker og vil lese en hel bok. Dette engasjementet skapes i stor grad av interesse. Boka må handle om noe spennende og interessant. Noe som drar leseren gjennom sidene.

Gode leseferdigheter viktig for læring


Gode leseferdigheter er også god samfunnsøkonomi. Kan du lese, står du bedre rustet til senere utfordringer i livet. Vi må være bevisste hvor viktig lesingen er for ferdigheter og skolemestring. Gjennom revitalisering av Leseløvene har Cappelen Damm satt i system det kravet vi skal ha til oss selv om at alle barn skal finne en bok de liker – også startleserne.

Riktig fokus


Leseløvene var 30 år i 2018. Det er mange år med litterære bidrag til å gi barn leseglede. 2019 er Bokåret. La oss bruke dette året til å ha riktig fokus. Bøker er ikke dyrt. Det som er dyrt er å ha et barn som dropper ut av skolen. Et barn som ikke får det til, som ikke erverver gode leseferdigheter, vil også utvikle lav selvtillit og kjenne på en manglende gjennomføringsevne.

Lettlestbøker – kanskje de viktigste bøkene


Jeg velger å si at de lettleste bøkene kanskje er de aller viktigste bøkene vi har. Det er de som skaper voksne lesere etter hvert. Det er de som legger grunnlaget for all senere lesing. Det er de som skaper grunnlaget for leseferdigheter og -glede. Leseløvene er viktige for fremtiden!